GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Služba za protokol je samostojna organizacijska enota ministrstva, neposredno podrejena ministru za obrambo. Opravlja organizacijske, svetovalne, strokovne in administrativno-tehnične naloge s področja protokola.