Skoči do osrednje vsebine

Generalštab Slovenske vojske

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Generalštab Slovenske vojske je organ v sestavi Ministrstva za obrambo. Opravlja vojaškostrokovne naloge, ki se nanašajo na organizacijo, usposabljanje in delovanje obrambnih sil. Predsedniku Republike Slovenije, predsedniku Vlade Republike Slovenije in ministru za obrambo zagotavlja vojaško-strokovno podporo ter politične odločitve pretvarja v vojaške. Načelniku generalštaba zagotavlja podporo poveljevanja ter strokovne podlage in vire za razvoj, delovanje in vzdrževanje zahtevane ravni pripravljenosti Slovenske vojske.

Generalštabu je neposredno podrejeno Poveljstvo sil Slovenske vojske, ki poveljuje poveljstvom in enotam Slovenske vojske doma in v tujini ter nudi podporo države gostiteljice. 

Naloge vojske in obrambnega sistema

Najpomembnejše naloge Slovenske vojske so zagotavljanje pripravljenosti za vojaško obrambo države, izvrševanje obveznosti, ki jih je država sprejela v mednarodnih organizacijah in z mednarodnimi pogodbami, ter sodelovanje pri zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Poleg vojske obrambo države izvaja nevojaški del obrambnega sistema, ki s civilnimi zmogljivostmi in ukrepi podpira delovanje Slovenske vojske in zavezniških sil. Obrambni sistem države se aktivira pri odzivanju na morebitno krizo, vojno, pa tudi ob izrednem stanju.

Iskalnik