Skoči do osrednje vsebine

Generalštabu je neposredno podrejeno Poveljstvo sil Slovenske vojske, ki poveljuje poveljstvom in enotam Slovenske vojske doma in v tujini ter nudi podporo države gostiteljice.

Naloge Slovenske vojske in obrambnega sistema

Najpomembnejše naloge Slovenske vojske so zagotavljanje pripravljenosti za vojaško obrambo države, izvrševanje obveznosti, ki jih je država sprejela v mednarodnih organizacijah in z mednarodnimi pogodbami, ter sodelovanje pri zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Poleg vojske obrambo države izvaja nevojaški del obrambnega sistema, ki s civilnimi zmogljivostmi in ukrepi podpira delovanje Slovenske vojske in zavezniških sil. Obrambni sistem države se aktivira pri odzivanju na morebitno krizo, vojno, pa tudi ob izrednem stanju.

Enote Slovenske vojske