Skoči do osrednje vsebine

Poveljstvo sil Slovenske vojske (PSSV) je bilo vzpostavljeno 12. maja 2017 v Vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki. Neposredno je podrejeno GŠSV. Skladno s svojim poslanstvom zagotavlja pogoje za načrtovanje in vodenje delovanja poveljstev in enot SV v Republiki Sloveniji ter tujini, omogoča pripravljenost za učinkovito delovanje in podpira državne organe v sistemu zaščite in reševanja.

Poslanstvo Poveljstva sil Slovenske vojske

Poveljstvo sil Slovenske vojske je združeno poveljstvo, ki zagotavlja sile, poveljuje poveljstvom in enotam SV v Republiki Sloveniji ter tujini in podpira države gostiteljice. Poveljstvo sil v vlogi nacionalnega poveljstva načrtuje, usklajuje, izvaja in ocenjuje napadno, obrambno ter stabilizacijsko delovanje.

Naloge Poveljstva sil Slovenske vojske:

 • vodi in poveljuje podrejenim poveljstvom ter enotam,
 • zagotavlja namensko oblikovana poveljstva in enote,
 • načrtuje usposabljanje poveljstev in enot sil SV,
 • zagotavlja zahtevane stopnje pripravljenosti,
 • načrtuje in uresničuje ukrepe pripravljenosti, alarmiranja in mobilizacije SV,
 • načrtuje in vodi bojno ter nebojno delovanje doma in v tujini,
 • načrtuje uporabo, zagotavlja in spremlja pripravljenost poveljstev in enot za uporabo v Republiki Sloveniji (sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, podpora drugim državnim organom) ter v mednarodnih operacijah in na misijah,
 • usklajuje in uresničuje dejavnosti civilno-vojaškega sodelovanja,
 • sodeluje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter s preostalimi državnimi
  organi,
 • sodeluje z vojaškimi poveljstvi Nata in EU ter partnerskimi državami na operativni ravni in
  operativnimi poveljstvi posameznih operacij,
 • zagotavlja združeno operativno sliko sil SV.