Skoči do osrednje vsebine

Poveljstvo poveljuje enotam v sestavi brigade in je odgovorno za pripravljenost ter usposobljenost podrejenih enot.

Sestava

  • 20. pehotni polk,
  • 74. pehotni polk,
  • teritorialni polk in
  • rodovski bataljon.

Naloge

  • načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje delovanja podrejenih enot ter preverjanje njihove usposobljenosti,
  • zagotavljanje sile za bojevanje in sile za zagotovitev delovanja,
  • sodelovanje s svojimi enotami v mednarodnih operacijah in misijah ter
  • sodelovanje s svojimi enotami v sistemu zaščite, reševanja in pomoči.