Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Rod pomorstvo je eden od devetih rodov Slovenske vojske.  Namenjen je za delovanje na morju, obali, na rekah in jezerih, samostojno in v sodelovanju z ostalimi enotami Slovenske vojske. Osnovne naloge so obramba morja in obale, zagotavljanje in krepitev pomorske varnosti ter prispevanje k mednarodnemu miru in stabilnosti.
Organiziranost in izvajanje nalog temelji na razvijanju zmogljivosti za površinsko in podvodno delovanje, zmogljivosti za zagotovitve delovanja in podporo poveljevanja.

Edina enota SV roda pomorstvo je 430. mornariški divizion. Mornariški divizion je taktična enota polkovne ravni, podrejena Poveljstvu sil  SV. 

Sestava enote

  • Poveljstvo (poveljnikova skupina in štab)
  • Odred za specialno podvodno delovanje
  • Hitra patruljna ladja Ankaran
  • Večnamenska ladja Triglav 
  • Vod za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev (namenjen odstranjevanju neeksplodiranih ubojnih sredstev na kopnem)
  • Enota vojašnice.

Mornariški divizioni  na področju vojaškega potapljanja strokovno podpira Oddelek pomorske medicine iz sestave Vojaške zdravstvene enote.

Poslanstvo mornariškega diviziona je zagotavljanje zmogljivosti s katerimi enota sodeluje pri obrambi suverenosti in celovitosti države ter promocija in zaščita interesov Republike Slovenije.

Enota s svojimi zmogljivostmi sodeluje tudi v sistemu zaščite in reševanja ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predvsem na področjih iskanja in reševanja na morju ter omejevanja in pomoči v primeru ekoloških nesreč na morju.

Mornariški divizion iz razpoložljivih zmogljivosti zagotavlja namensko oblikovane premestljive zmogljivosti (Enoto protiminskih potapljačev za izvajanje protiminskih ukrepov v zelo plitvih vodah, VNL Triglav in Vod za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev).