Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Poslanstvo:

Center za združeno usposabljanje izvaja usposabljanje, podporo usposabljanja, podporo pri ocenjevanju in ocenjevanje usposobljenosti pripadnikov, poveljstev in enot Slovenske vojske ter sodeluje s civilnimi strukturami za potrebe Sistema Varstva pred Naravnimi in drugimi Nesrečami (SVNDN). Vodi in upravlja s poligoni, njegovimi vadišči, strelišči, infrastrukturnimi objekti in sredstvi v okviru Osrednjega Vadišča (OSVAD) SV, ter načrtuje in nadzira aktivnosti na OSVAD.

Vodi in upravlja Veščinski center Slovenske vojske, vojašnico bAČ Postojna in Vipava ter zagotavlja logistično podporo nastanjenim in gostujočim enotam v vojašnici.​

 Sestava:

 • Poveljstvo,
 • Veščinski center Slovenske vojske,
 • Enota za raziskave in simulacije,
 • Enota za preverjanje bojne usposobljenosti,
 • Enota Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna,
 • Enota vojašnice barona Andreja Čehovina Postojna,
 • Enota vojašnice Janka Premrla Vojka Vipava.

 Ključne naloge CZU so:

 • Organiziranje in izvajanje bojnega usposabljanja ter ugotavljanja stopnje usposobljenosti enot s pomočjo sistemov za simulacijo taktičnega delovanja (SSTD) ali brez.
 • Nudenje podpore pri usposabljanju in ugotavljanju usposobljenosti enot in posameznikov s SSTD.
 • Podpora usposabljanja deklariranim silam.
 • Podpora usposabljanja mobilizacijskih silam.
 • Podpora pri načrtovanju vaj SV.
 • Organiziranje in izvajanje specialističnih tečajev.
 • Izvajanje vojaških in civilnih operacijskih raziskav ter eksperimentov s pomočjo računalniških simulacij in modelov.
 • Izvajanje in sodelovanje na računalniško podprtih vajah (RPV) za enote SV, strukture SVNDN in druge oborožene sile (OS).
 • Načrtovanje, spremljanje in nadzor nad aktivnostmi SV, drugih OS in ostalih uporabnikov na VVSP v pristojnosti CZU.
 • Upravljanje z VVSP ter infrastrukturnimi objekt in sredstvi v pristojnosti CZU s poligoni, njegovimi vadišči, strelišči.
 • Implementacija Uredbe o DPN za OSVAD (poudarek na varovanju okolja in infrastrukturi).
 • Sodelovanje s civilnim okoljem v okviru domicilne pristojnosti CZU in VVSP CZU (Poček, Bač, Bloška polica in Mlake).
 • Organiziranje in zagotavljanje logistične podpore gostujočim enotam v vojašnici bAČ, vojašnici JPV in na VVSP CZU.

Organiziranje in izvajanje nalog podpore države gostiteljice (ang. HNS) v vojašnici bAČ in vojašnici JPV