Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Poveljstvo poveljuje enotam v sestavi brigade in je odgovorno za pripravljenost ter usposobljenost podrejenih enot.


Sestava:

  • 10. pehotni polk,
  • 132. gorski polk,
  • teritorialni polk,
  • rodovski bataljon.

Naloge:

  • načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje delovanja podrejenih enot ter preverjanje njihove usposobljenosti,
  • zagotavljanje sile za bojevanje in sile za zagotovitev delovanja,
  • sodelovanje s svojimi enotami v mednarodnih operacijah in misijah ter
  • sodelovanje s svojimi enotami v sistemu zaščite, reševanja in pomoči.