Skoči do osrednje vsebine

Center vojaških šol (CVŠ) je vsebinsko bogata in kredibilna vojaška izobraževalna ustanova, ki razvija vojaške poklice, znanje in inteligenco, vrhunsko izobražuje ter usposablja visoko profesionalne pripadnice in pripadnike Slovenske vojske ter izvaja različne oblike usposabljanja državljanov Republike Slovenije. Tako odločilno prispeva k izoblikovanju trdnih vojaških temeljev in organizacijske kulture Slovenske vojske.

Center je nosilec vojaškega izobraževanja in usposabljanja posameznikov v Slovenski vojski.

Poslanstvo

Temeljno poslanstvo Centra vojaških šol je vojaško izobraževanje in usposabljanje pripadnikov Slovenske vojske, pripadnikov MO na vojaških dolžnostih, pripadnikov drugih državnih organov in pripadnikov oboroženih sil znotraj zavezništva. Sodeluje pri zagotavljanju doktrinarnih, razvojnih in znanstvenoraziskovalnih dejavnostih ter v tehnološkem razvoju. Je nosilec izdajateljske in založniške dejavnosti ter vojaškozgodovinskega področja.

Pri izvajanju aktivnosti se povezuje z javnim izobraževalnim sistemom, civilnimi ustanovami in s primerljivimi sistemi znotraj zavezništva.

Naloge Centra vojaških šol

Glavna naloga Centra vojaških šol je izvajanje programov vojaškega izobraževanja in usposabljanja za potrebe Slovenske vojske. Naloge, ki podpirajo izvedbo glavne naloge Centra vojaških šol, so:

 • načrtovanje in izvedba vojaškega izobraževanja in usposabljanja,
 • raziskovanje in razvoj vojaških ter z vojsko povezanih ved,
 • skrb za doseganje kakovostnih meril, h katerim zavezuje zakonodaja, in meril, ki jih predpisujeta ter priporočata Nato in EU,
 • sodelovanje pri ovrednotenju izobraževanja in usposabljanja oziroma zagotavljanje kakovostnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja,
 • programiranje in razvoj vojaških izobraževalnih programov ter programov vojaškega usposabljanja,
 • jezikovno usposabljanje, preverjanje znanja tujih jezikov ter prevajanje, tolmačenje in lektoriranje,
 • priprava vojaške strokovne literature, učbenikov in študijskih gradiv,
 • razvoj učnih pripomočkov in učne infrastrukture,
 • e-izobraževanje (izobraževanje na daljavo),
 • knjižnično-informacijska in založniška dejavnost,
 • skrb za vojaško kulturno dediščino,
 • ugotavljanje primerljivosti spričeval in diplom, pridobljenih na vojaškem izobraževanju in usposabljanju v tujini,
 • sodelovanje z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami.