Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za obrambo glede obdelave osebnih podatkov po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov

Podatki o zavezancu:

Naziv: Ministrstvo za obrambo

Naslov: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

Elektronska pošta: glavna.pisarna@mors.si

Telefon: 01 471 22 11

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov

Ime in priimek: Jasna Ravnikar

Naslov: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

Elektronska pošta: jasna.ravnikar@mors.si

Telefon: 01 471 28 66

Izjava o varstvu osebnih podatkov

I. Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se na Ministrstvu za obrambo obdelujejo z namenom izvajanja zakonsko določenih nalog in dejavnosti ministrstva.

II. Ali bodo vaši osebni podatki posredovani tretjim osebam? 

Ministrstvo za obrambo vaših osebnih podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam, razen če zakon ne določa drugače.

III. Ali in kako lahko izvem, katere moje osebne podatke obdeluje Ministrstvo za obrambo? 

Ministrstvo za obrambo vam bo na vašo zahtevo, skladno z veljavno zakonodajo glede podatkov, ki se nanašajo na vas, omogočilo vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis, posredovalo vam bo seznam uporabnikov, ki jim je posredovalo osebne podatke, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Za namen pridobivanja potrditve, ali se v povezavi s posameznikom obdelujejo osebni podatki in posledično še druge informacije, lahko posamezniki uporabite elektronski naslov, prek katerega naslovite zahtevo: jasna.ravnikar@mors.si ali glavna.pisarna@mors.si.

IV. Varnost zbranih podatkov 

Varnost osebnih podatkov poteka skladno z določili internih aktov Ministrstva za obrambo:

- Pravilnikom o postopkih in ukrepih za varnost osebnih podatkov v Ministrstvu za obrambo

- Pravilnikom o zaščiti in varovanju informacijskega sistema Ministrstva za obrambo

V. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki se bodo hranili največ toliko časa, kolikor je hramba potrebna za dosego namena obdelave, zaradi katerega se osebni podatki zbirajo in nadalje obdelujejo, oziroma toliko časa, kot je za posamezno zbirko osebnih podatkov določen rok hrambe podatkov.

VI. Pravice posameznika v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

Posamezniki imajo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov naslednje pravice:

  1. pravico do dostopa do podatkov,
  2. pravico do popravka,
  3. pravico do izbrisa podatkov (»pravica do pozabe«),
  4. pravico do omejitve obdelave,
  5. pravico do prenosljivosti podatkov,
  6. pravico do ugovora.

Uresničevanje vaših pravic v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov vam bomo zagotovili brez nepotrebnega odlašanja. O vaši morebitni zahtevi bomo odločili v roku enega meseca po prejemu zahteve. Zahtevo lahko vložite na e-naslov jasna.ravnikar@mors.si ali glavna.pisarna@mors.si ali po pošti na naslov Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.

VII. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Pritožba se lahko vloži pri Informacijskem pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov gp.ip@ip-rs.si, telefon (01) 230 97 30, spletna stran www.ip-rs.si).