Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Generalštab Slovenske vojske

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Generalštab Slovenske vojske

Naslov: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 471 22 11

E-naslov: is.srom@vssg.anrasip.anvalg

Datum zadnje spremembe: 13. 2. 2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=53

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Generalštab Slovenske vojske.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Organigram

Notranje organizacijske enote

Center vojaških šol
Vojaški objekt Kadetnica Engelsova 15, 2111 Maribor
02 449 50 44
is.srom@vssg.anrasip.anvalg

Poveljstvo sil
Vojašnica Ivana Cankarja, Raskovec 50, 1360 Vrhnika
01 759 42 22
is.srom@vssg.anrasip.anvalg

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Obramba
Investicije v SV
Vojaška dolžnost
Služba v Slovenski vojski
Materialna dolžnost
Kritična infrastruktura
Obramba - drugo
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Varstvo pred požarom
Gasilstvo
Varstvo pred utopitvami
Materialna dolžnost
Rdeči križ Slovenije
VNDN drugo
Vojni veterani, vojni invalidi, žrtve vojnega nasilja in vojna grobišča
Vojni veterani
Izkazovanje dosežkov delovanja NVO
Žrtve vojnega nasilja
Vojna grobišča
Žrtve v vojni za Slovenijo
Prikrita vojna grobišča
NVO - kriteriji za izkazovanje dosežkov
Drugo

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Generalštab Slovenske vojske
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

Uradne ure

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.


Katalogi informacij javnega značaja