Skoči do osrednje vsebine

generalpodpolkovnik Robert Glavaš

Življenjepis

Generalpodpolkovnik Robert Glavaš se je rodil leta 1962. V Slovenski vojski je zaposlen od leta 1991. Na Fakulteti za pomorstvo in promet je opravil specializacijo iz prometnih ved. 

Predhodna zaposlitev: Galvanska oprema, Podgrad

Vojaška kariera:

 • Šola za rezervne častnike – Artilerija Zadar (1982/83),
 • 1991 – 4. pokrajinski štab TO,
 • poveljnik voda – 410. učni center Postojna,
 • poveljnik čete – 1/42. brigada SV Ilirska Bistrica,
 • načelnik S 3/7 sektorja v 1/42. brigadi SV Ilirska Bistrica,
 • poveljnik bataljona 2/42. brigade SV Ilirska Bistrica,
 • poveljnik 142. učnega bataljona pehote Ilirska Bistrica,
 • namestnik poveljnika 10. motoriziranega bataljona,
 • poveljnik 10. motoriziranega bataljona,
 • načelnik štaba 1. brigade SV,
 • namestnik načelnika J3 sektorja na Generalštabu SV,
 • poveljnik Združenega operativnega centra,
 • načelnik sektorja J/G 3/5/7 na Poveljstvu sil SV,
 • poveljnik Centra za bojno usposabljanje,
 • načelnik sektorja za izobraževanje, usposabljanje in vaje v Joint Force Command Naples/JFCNP/DCOS PLANS/TREX Branch Head (3 leta),
 • namestnik poveljnika 1. brigade SV,
 • poveljnik 1. brigade SV,
 • namestnik načelnika Generalštaba SV.

Misije:

 • namestnik načelnika štaba za podporo v Pokrajinskem poveljstvu sil Kfor-Zahod na Kosovu,
 • poveljnik slovenskega kontingenta Isaf v Afganistanu in mentor poveljnika 207. korpusa afganistanske vojske.

Pridobljene izkušnje:

 • delo na taktični, operativni in strateški ravni doma in v tujini,
 • vodenje različnih Natovih odborov, povezanih z vajami in usposabljanjem,
 • razvoj Natovih NRF- in VJTF-vaj (MTEP) ter njihova implementacija v globalni koncept Rapid Action Plan (RAP)/Assurance Measures,
 • član Natovega usmerjevalnega odbora NRF-kopenskih sil,
 • član Natovega usmerjevalnega odbora vojaškega usposabljanja in vaj enot,
 • predsednik usmerjevalnega odbora Nato CIMIC centra odličnosti v Haagu (CCOE),
 • različne izkušnje iz vodenja in poveljevanja enotam/sektorjem tako v domačem kakor tudi v mednarodnem okolju,
 • vodenje Road maps za razvoj sil EU s področja hitro odzivnih sil EU in bojnih skupin EU,
 • priprava in vodenje EXCON za Natove NRF-in VJTF-vaje,
 • izkušnje, pridobljene na misijah na Kosovu in v Afganistanu.

Vaje:

 • Pivka '91,
 • Drava '96,
 • SKOK '04,
 • Cooperative Associate '03 (CPX vaja Bolgarija),
 • Viking '05,
 • Sokolji udar '06 (certifikacijska vaja 10. MOTB Varpalota),
 • Saber Juncture '12 – namestnik EXCON,
 • Naples Dark (JFCNP CPX) – vodja EXCON,
 • Trident Juncture – vodja validacijske skupine JFCNP,
 • Naples Journey (JFCNP CPX) – vodja vaje,
 • Trident Joust (JFCNP continuation exercise, deployment ROM, BLG) – vodja EXCON,
 • Trident Jaguar (certifikacijska vaja za nemško-nizozemski korpus ter NRDC ITA) – vodja vaje,
 • Table Top Exercise – vodja vaje,
 • Dacian Lynx – certifikacijska vaja MND SE Romunija – vodja EXCEN.


Vojaška usposabljanja:

 • tečaj za poveljnike čet,
 • tečaj za poveljnike bataljonov,
 • višji štabni tečaj,
 • generalštabni tečaj,
 • NATO Staff Procedures course,
 • Combined Joint Task Force Headquarters course,
 • NATO Peace Support Operation course,
 • Combat Readiness Evaluation course,
 • NATO SOF seminar: The New Strategic Context,
 • Asymmetric threats and Force protection seminar,
 • NATO orientation course,
 • Legal Aspects of Combating Terrorism Course,
 • COIN course,
 • C/IED course,
 • Nato Exercise Planning Course.

Medalje in priznanja:

 • srebrna medalja generala Maistra,
 • bronasta medalja generala Maistra,
 • srebrna medalja SV,
 • bronasta medalja SV,
 • medalja Peace Keeping KFOR,
 • medalja Non article five ISAF,
 • bronasta plaketa SV,
 • medalja II. stopnje 1. BR,
 • srebrna plaketa 10. MOTB,
 • medalja – European Union Presidency,
 • medalja italijanske vojske za sodelovanje (Italian medal for cooperation),
 • medalja Združenega štaba italijanske vojske vojske za zasluge (Italian Decoration of Honor of the Joint staff of the Defence).

Z družino živi v Ilirski Bistrici.