Skoči do osrednje vsebine

Poslanstvo publikacije Sodobni vojaški izzivi (SVI) je razvijanje kritične znanstvene in strokovne misli na področju varnosti, obrambe in vojaštva v tesnem sodelovanju s sodobno kritično družbo na nacionalni in še posebej na mednarodni ravni.

Sodobne varnostne grožnje zahtevajo inovativne, okolju prijazne, trajnostne in dolgoročne ideje, ki bodo najprej varovale v nadaljevanju pa omogočale nadaljnji razvoj demokratičnih političnih sistemov, varovanje človekovih pravic in svoboščin, zagotavljale enakost spolov ter omogočale varno prihodnost mlajšim generacijam. Za doseganje naštetih ciljev in ker sta znanje in napredek neločljivo povezana, SVI objavlja interdisciplinarne znanstvene in strokovne raziskave, razprave, tehnične in družboslovne analize povezane z globalnimi varnostnimi izzivi, kriznim upravljanjem, civilno – vojaškimi odnosi, mednarodno varnostjo in obrambo ter delovanjem in razvojem oboroženih sil. Razvoj (nacionalnih) varnostnih sistemov je pomemben, ker prav vsak posameznik, država in družba prispevajo k mednarodni varnosti.

Posameznik, njegovo znanje, oprema, tehnologija, oborožitev in vloga v družbi vlivajo na varnost in prihodnost njega samega, njegovega naravnega in nacionalnega okolja, na porabo energije za njegovo delovanje in ustvarjanje doma in v širšem družbenem okolju.

Publikacija je uvrščena v bibliografski zbirki podatkov PAIS International in COBISS.SI.
Tiskana različica ISSN 2232 – 2825
Elektronska različica ISSN 2463-9575

Publikacije od januarja 2023 naprej.

Številke, ki so izšle pred tem, so objavljene na spletni strani digitalne knjižnice Ministrstva za obrambo.

Brošura s fotografijo generala Rudolfa Maistra, stiliziranim globusom in grbom Slovenske vojske

Sodobni vojaški izzivi | Avtor GSV

Aktualna številka revije Sodobni vojaški izzivi je na voljo v digitalni knjižnici MO.

Uredniški odbor in organizacijski dokumenti

Poslanstvo Uredniškega odbora je zagotovitev izdaje publikacije v skladu s pričakovanimi standardi in uredniško strategijo ter vzpodbujanje kritične in inovativne znanstvene in strokovne misli med pripadniki Slovenske vojske.
Uredniški odbor je pristojen za sprejemanje uredniške politike in strategije. Skrbi za uresničevanje uredniške politike ali strategije, načrtovanje, pripravo, izdajo in distribucijo publikacije. Posebno skrb namenja promociji ciljev izdajatelja in komunikaciji z notranjo in zunanjo vojaško strokovno javnostjo.

Vizija uredniškega odbora publikacije Sodobni vojaški izzivi je dvigovati raven kakovosti in prepoznavnosti člankov in publikacije, da bo le-ta napredovala v višjo skupino publikacij po habilitacijskih merilih slovenskih univerz, vsebine pa bodo prispevale k razvoju obrambno-vojaške znanosti v republiki Sloveniji in zunaj nje.

Uredniški odbor

Glavni urednik: brigadir Robert Glavaš,
Odgovorna urednica: dr. Liliana Brožič,

Člani:

  • VVU XIII. razreda dr. Valerija Bernik,
  • VVU XIV. razreda dr. Denis Čaleta,
  • polkovnik dr. Tomaž Kladnik,
  • dr. Igor Kotnik,
  • dr. Maja Garb,
  • Dr. Tibor Szvircsev Tresh, Militärakademie an der ETH, Zürich,
  • Dr. Thomas Young, Center for Civil-Military Relations, Monterey.

Sekretarka: višja praporščakinja Nataša Cankar


Uredniški svet

Dr. Andrej Anžič, Evropska pravna fakulteta, Nova Gorica
Dr. Gorazd Bajc, Narodna in študijska knjižnica, Trst
Dr. Anton Bebler, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana
Dr. Damir Črnčec, Fakulteta za državne in evropske študije, Brdo
Dr. Bastian Giegerich, International Institute for Strategic Studies, London
Dr. Olivera Injac, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica
Dr. Sergei Konoplyev, Harvard University, Cambridge
Dr. Julie T. Manta, US Army War College, Carlise
Dr. Thomas Mockaitis, DePaul University, Chicago
Dr. Klaus Olshausen (OF-8, ret.), Clausewitz-Gesellschaft e.V., Hamburg
Generalpodpolkovnik dr. Iztok Podbregar (OF-8), Fakulteta za organizacijske vede, Kranj