Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

  • S ciljem zagotavljanja ustrezne pripravljenosti za ukrepanje v primerih večjih nesreč z nevarnimi snovmi želimo zavezance opozoriti na celovitost in ažurnost načrtov zaščite in reševanja, ki jih nadzira Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

  • S ciljem zagotavljanja večje požarne varnosti želimo zavezance opozoriti na dosledno izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ki jih nadzira Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

  • Množičnejši obisk kopalnih voda v času poletne kopalne sezone zahteva povečano pozornost tudi na področju varstva pred utopitvami. S ciljem zagotavljanja večje varnosti na kopališčih želimo lastnike in upravljavce kopališč opozoriti na dosledno izvajanje ukrepov varstva pred utopitvami, ki jih nadzira Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Novice

  • Opomnik za izposojevalce opreme za dosledno izvajanje ukrepov varstva pred utopitvami

    Poletna sezona in z njo povezano intenzivnejše obiskovanje vodnih površin zahteva povečano pozornost tudi na področju varstva pred utopitvami. S ciljem zagotavljanja večje varnosti na vodnih površinah želimo izposojevalce opreme in sredstev, namenjenih športnim dejavnostim in dejavnostim v prostem času, opozoriti na dosledno izvajanje ukrepov varstva pred utopitvami, ki jih nadzira Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

  • Opomnik za organizatorje prireditev za dosledno izvajanje ukrepov varstva pred utopitvami

    Poletna sezona in z njo povezane prireditve na in ob vodah zahtevajo povečano pozornost tudi na področju varstva pred utopitvami. S ciljem zagotavljanja večje varnosti želimo organizatorje prireditev na vodah in ob vodah opozoriti na dosledno izvajanje ukrepov varstva pred utopitvami, ki jih nadzira Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.