Skoči do osrednje vsebine

Načrti zaščite in reševanja – opomnik za zavezance

S ciljem zagotavljanja ustrezne pripravljenosti za ukrepanje v primerih večjih nesreč z nevarnimi snovmi želimo zavezance opozoriti na celovitost in ažurnost načrtov zaščite in reševanja, ki jih nadzira Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Pomembni ukrepi zavezancev:

  • Načrt pripravljen skladno s predpisi;
  • Navedene osebe, ki so pooblaščene za aktiviranje postopkov ob nesreči, in osebe, ki so odgovorne za usklajevanje postopkov za zmanjšanje posledic nesreče;
  • Navedena oseba, ki je odgovorna za sodelovanje z drugimi organi, pristojnimi za pripravo občinskih (regijskih) načrtov;
  • Navedena zaščitna oprema, ki jo ima zavezanec;
  • Naveden program usposabljanja osebja za naloge, ki bi jih izvajali ob nesrečah;
  • Podatki o mogočih izrednih dogodkih, ki se lahko razvijejo v nesrečo zaradi nevarnih snovi, posredovani pristojnim organom za pripravo občinskega oziroma regijskega načrta;
  • Rešitve v načrtu zaščite in reševanja medsebojno usklajene s pristojnimi občinskimi organi;
  • Z vajami, ki se izvajajo v zakonsko predpisanem roku, se preverjajo rešitve iz načrtov.
Glavni elementi načrta zaščite in reševanja so opisani v vodoravnih alinejah različnih barv

Načrt zaščite in reševanja - pomembni ukrepi | Avtor: Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami