Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je organ v sestavi Ministrstva za obrambo, ki izvaja nadzor na področjih varstva pred požarom, zaščite in reševanja ter varstva pred utopitvami. Sooblikuje sistemske rešitve varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter razvija področja inšpekcijskega nadzora.

Inšpektorat poleg naštetega pripravlja razvojne projekte, analize, poročila in druga zahtevna gradiva o uresničevanju ciljev in nalog, določenih s programom dela, spremlja delo inšpektorjev ter pomaga pri pripravi predpisov. Opravlja naloge finančnega in materialnega poslovanja ter naloge na področju kadrovskih zadev. Skrbi za organizacijo in izvedbo različnih oblik usposabljanj in vodi evidence. Prav tako sodeluje pri načrtovanju, razvoju, uvajanju, nadzoru in zagotavljanju operativnega delovanja komunikacijskega sistema.

Vodstvo

Organizacijske enote inšpektorata