Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je organ v sestavi Ministrstva za obrambo, ki izvaja nadzor na področjih varstva pred požarom, zaščite in reševanja ter varstva pred utopitvami. Sooblikuje sistemske rešitve varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter razvija področja inšpekcijskega nadzora.

Inšpektorat poleg naštetega pripravlja razvojne projekte, analize, poročila in druga zahtevna gradiva o uresničevanju ciljev in nalog, določenih s programom dela, spremlja delo inšpektorjev ter pomaga pri pripravi predpisov. Opravlja naloge finančnega in materialnega poslovanja ter naloge na področju kadrovskih zadev. Skrbi za organizacijo in izvedbo različnih oblik usposabljanj in vodi evidence. Prav tako sodeluje pri načrtovanju, razvoju, uvajanju, nadzoru in zagotavljanju operativnega delovanja komunikacijskega sistema.

Vodstvo

Organizacijske enote inšpektorata

 • Sektor za inšpekcijski nadzor

  Ministrstvo za obrambo
  Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
 • Izpostava Celje

  Ministrstvo za obrambo
  Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

  Krajevna pristojnost po občinah: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Brežice, Celje, Črna na Koroškem, Dobje, Dobrna, Dravograd, Gornji Grad, Hrastnik, Kostanjevica na Krki, Kozje, Krško, Laško, Ljubno, Luče, Mežica, Mislinja, Mozirje, Muta, Nazarje, Podčetrtek, Podvelka, Polzela, Prebold, Prevalje, Radeče, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Rečica ob Savinji, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogatec, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Trbovlje, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Vuzenica, Zagorje ob Savi, Zreče, Žalec

 • Izpostava Ljubljana

  Ministrstvo za obrambo
  Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

  Krajevna pristojnost po občinah: Bled, Bohinj, Borovnica, Brezovica, Cerklje na Gorenjskem, Črnomelj, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dolenjske Toplice, Dol pri Ljubljani, Domžale, Gorenja vas – Poljane, Gorje, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Jesenice, Jezersko, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Kranj, Kranjska Gora, Litija, Ljubljana, Log-Dragomer, Logatec, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Metlika, Mengeš, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Moravče, Naklo, Novo mesto, Osilnica, Preddvor, Radovljica, Ribnica, Semič, Sodražica, Straža, Šenčur, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Škofja Loka, Škofljica, Šmarješke Toplice, Šmartno pri Litiji, Trebnje, Trzin, Tržič, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Železniki, Žiri, Žirovnica, Žužemberk

 • Izpostava Maribor

  Ministrstvo za obrambo
  Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

  Ulica Vita Kraigherja 26
  2000 Maribor

  Prikaži na zemljevidu

  Krajevna pristojnost po občinah: Apače, Beltinci, Benedikt, Cankova, Cerkvenjak, Cirkulane, Črenšovci, Destrnik, Dobrovnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hajdina, Hoče-Slivnica, Hodoš, Juršinci, Kidričevo, Kobilje, Križevci, Kungota, Kuzma, Lenart, Lendava, Ljutomer, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Ptuj, Puconci, Rače-Fram, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentilj, Tišina, Trnovska vas, Turnišče, Velika Polana, Veržej, Videm, Zavrč, Žetale

 • Izpostava Postojna

  Ministrstvo za obrambo
  Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

  Krajevna pristojnost po občinah: Ajdovščina, Ankaran, Bloke, Bovec, Brda, Cerknica, Cerkno, Divača, Hrpelje-Kozina, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Kanal, Kobarid, Komen, Koper, Loška Dolina, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Piran, Pivka, Postojna, Renče-Vogrsko, Sežana, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava