Skoči do osrednje vsebine

Sekretariat generalnega sekretarja za ministrstvo opravlja naloge s področja upravljanja človeških virov, določene pravne naloge s sistemskopravnega, upravnega, mednarodnopravnega in civilnopravnega področja, naloge, ki se nanašajo na vzdrževanje in vodenje evidenc o vzdrževanju in uporabi službenih vozil, skrbi za poslovanje z dokumentarnim gradivom in za stalno zbirko dokumentarnega gradiva.

Opravlja naloge logistične podpore ministrstva, kot so kontrola finančnega poslovanja, priprava letnega proračuna ter druge naloge s finančnega in računovodskega področja ministrstva. Skrbi za sistemske zadeve na področju plač. Zagotavlja informacijsko in komunikacijsko podporo temeljnim in poslovnim procesom, upravlja storitve in infrastrukturo avtonomnega komunikacijsko-informacijskega sistema ter zagotavlja njegovo varovanje. Opravlja naloge s področja poslovnega planiranja in optimizacije delovanja ministrstva.

Organizacijske enote sekretariata