Skoči do osrednje vsebine

Izvaja finančno poslovanje ministrstva, upravlja finančni načrt in skrbi za zagotavljanje likvidnosti ministrstva, izvaja kontrolo finančnega poslovanja in pripravlja analize o finančnem poslovanju ministrstva. Sodeluje v delovnih telesih Nata in EU.

Služba za finance je notranja organizacijska enota Sekretariata generalnega sekretarja.