GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Izvaja finančno poslovanje ministrstva, upravlja finančni načrt in skrbi za zagotavljanje likvidnosti ministrstva, izvaja kontrolo finančnega poslovanja in pripravlja analize o finančnem poslovanju ministrstva. Sodeluje v delovnih telesih Nata in EU.

Služba za finance je notranja organizacijska enota Sekretariata generalnega sekretarja.