Skoči do osrednje vsebine

Služba za računovodstvo je notranja organizacijska enota Sekretariata generalnega sekretarja.

Služba izvaja računovodske naloge za ministrstvo z organi v sestavi, pripravlja računovodske izkaze in poročila po posameznih proračunskih uporabnikih ter za ministrstvo kot celoto zagotavlja podatke o evidentiranih poslovnih dogodkih za potrebe notranjih uporabnikov.