Skoči do osrednje vsebine

Služba upravlja, razvija, vzdržuje in varuje enoten ter avtonomen komunikacijsko-informacijski sistem ministrstva, ki se uporablja za potrebe obrambe in kriznega upravljanja. Koordinira in omogoča uporabo vseh drugih komunikacijsko-informacijskih sistemov, ki so v uporabi na ministrstvu in so vključeni v izvajanje temeljne dejavnosti ministrstva in poslovnih procesov. Zagotavlja medsebojno združljivost in povezljivost komunikacijsko-informacijskega sistema na ministrstvu in v organih v sestavi ter z zunanjim okoljem.

Služba za informatiko in komunikacije je notranja organizacijska enota Sekretariata generalnega sekretarja.