Skoči do osrednje vsebine

Upravlja, načrtuje, razvija, organizira, uvaja in vzdržuje enoten ter avtonomen komunikacijsko informacijski sistem ministrstva (KIS MO), ki se uporablja za potrebe obrambe in kriznega upravljanja.

Koordinira in omogoča uporabo vseh ostalih komunikacijsko informacijskih sistemov, ki so v uporabi na ministrstvu in so vključeni v izvajanje temeljne dejavnosti ministrstva in poslovnih procesov. Je nosilec tehnološkega razvoja in upravitelj tehnološke arhitekture komunikacijsko informacijskega sistema ministrstva.

Za potrebe zagotavljanja delovanja, razvoja, vzdrževanja in varovanja komunikacijsko informacijskega sistema ministrstva, koordinira izvajanje finančnega poslovanja, upravljanja z materialno tehničnimi sredstvi, kot strokovni nosilec sodeluje pri oddaji javnih naročil na področju informacijske in komunikacijske tehnologije in izvaja naročila malih vrednosti.

Z zagotavljanjem zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti KIS MO ter povezljivosti znotraj ministrstva ter z zunanjim okoljem omogoča učinkovito in gospodarno izvajanje procesov in doseganje ciljev ministrstva.

Služba za informatiko in komunikacije je notranja organizacijska enota Sekretariata generalnega sekretarja.