Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Služba opravlja pravne naloge s sistemskopravnega, upravnega, mednarodnopravnega, civilnopravnega ter delovnopravnega področja, vodi zbirko in evidenco predpisov in internih pravnih aktov s področja obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter evidenco sklenjenih mednarodnih aktov, spremlja uresničevanje strokovnih pravnih nalog na ministrstvu. Opravlja naloge s področja dostopa do informacij javnega značaja.

Pravna služba je notranja organizacijska enota Sekretariata generalnega sekretarja.

Iskalnik