Skoči do osrednje vsebine

Služba opravlja naloge logistične podpore ministrstva. Vzdržuje poslovne prostore in okolico, izvaja prometno oskrbo, načrtuje nabavo vozil ter birotehnične, avdiovizualne in druge opreme za splošne namene. Upravlja z objekti in nepremičninami, ki začasno ne služijo za obrambne ali zaščitne potrebe, ter s sredstvi lastne dejavnosti. Upravlja z dokumentarnim gradivom.

Služba za splošne zadeve je notranja organizacijska enota Sekretariata generalnega sekretarja.