Skoči do osrednje vsebine

Služba upravlja z objekti in nepremičninami, ki začasno ne služijo za obrambne ali zaščitne potrebe, izvaja vzdrževanje poslovnih prostorov in okolice, prometno oskrbo ter upravlja z dokumentarnim gradivom.

Služba za splošne zadeve je notranja organizacijska enota Sekretariata generalnega sekretarja.

Iskalnik