Skoči do osrednje vsebine

Služba upravlja človeške vire in znanja za upravni del ministrstva ter strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu za ministrstvo z organi v sestavi. Pripravlja predloge sprememb normativnih aktov in mnenja k predlogom sprememb normativnih aktov. Sodeluje z organi državne uprave in drugimi ustanovami s svojega delovnega področja.

Služba za kadrovske zadeve je notranja organizacijska enota Sekretariata generalnega sekretarja.