Skoči do osrednje vsebine

Direktorat opravlja naloge logistične podpore ministrstva, naloge, ki se nanašajo na proučevanje obrambne tehnologije raziskav in razvoja, obrambno-tehnično sodelovanje, vprašanja vojaške industrije, preizkušanje in vrednotenje vojaške opreme in oborožitve, uresničevanje programov in projektov opremljanja, izvaja naročila in prevzem materialno-tehničnih sredstev in storitev, skladiščno poslovanje ter odprodaja premičnine. Opravlja tudi naloge na področju obrambne standardizacije in kodifikacije materialnih sredstev, opravila, ki se nanašajo na upravljanje in evidenco nepremičnin, premoženjskopravna opravila v zvezi z nepremičninami in njihovo zemljiškoknjižno ureditvijo ter vzdržuje nepremičnine ministrstva.

Tema

  • Nadzor nad oboroževanjem

    Na tem področju zunanje politike si prizadevamo za uresničevanje in krepitev mednarodno dogovorjenih omejitev pri razvoju, proizvodnji, skladiščenju, širjenju in uporabi osebnega in lahkega orožja, konvencionalnega orožja ter orožij za množično uničevanje.

Organizacijske enote direktorata