Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Sektor načrtuje razvoj in izvaja naloge ravnanja z nepremičnim premoženjem, to je pridobivanja, razpolaganja, upravljanja in najemanja nepremičnega premoženja ter gradnje in vzdrževanja nepremičnin. Vodi evidence nepremičnin, skrbi za vpis v uradne evidence nepremičnin, sodeluje pri pripravi prostorskih aktov države, regij in lokalnih skupnosti, izvaja investicijske projekte za gradnjo in vzdrževanje nepremičnin, vodi postopke v zvezi s spornimi pravnimi razmerji. Opravlja finančne in materialno-tehnične naloge v zvezi z nepremičninami in skrbi za gospodarjenje z gozdovi.

Sektor za gospodarjenje z nepremičninami je notranjeorganizacijska enota Direktorata za logistiko.