Skoči do osrednje vsebine

Sektor za energetsko učinkovitost in zeleni prehod opravlja tehnične, strokovne in analitične naloge, ki se nanašajo na povečanja energetske učinkovitosti, zniževanje emisijskega odtisa, povečanje energetske samozadostnosti in avtonomije, uvajanje obnovljivih in alternativnih virov energije ter opremljanje premestljivih baz. Opredeljuje metodologijo in merjenje porabe energentov in toplogrednih emisij ter centralno zbira podatke in pripravlja analize obstoječega stanja ter napredka.

Pripravlja zahteve razvoja in uvajanja digitalizacije na zadevnem področju. Opravlja naloge, ki se nanašajo na predloge projektov energetske učinkovitosti, predlogov razvoja in raziskav ter sodelovanje v investicijskih, razvojnih in raziskovalnih projektih. Aktivnosti usklajuje v nacionalnem medresorskem in medsektorskem ter mednarodnem okolju in sodeluje v zadevnih organih Nato in EU ter z znanstvenimi organizacijami in industrijo.

Sodeluje s Slovenskim partnerstvom za energijo in okolje na obrambnem področju. Pripravlja aktivnosti usposabljanja ter promocije za notranjo ter zunanjo strokovno in laično javnost.