Skoči do osrednje vsebine

Kabinet ministra opravlja strokovne, svetovalne, organizacijske, usklajevalne in administrativne naloge za ministra in državna sekretarja. Pripravlja gradivo za Vlado, Državni zbor in Urad predsednika Republike Slovenije. Sodeluje pri načrtovanju in oblikovanju pravnih sistemskih rešitev. Spremlja ustreznost, kakovost in pravočasnost uresničevanja sklepov kolegijev ministra in delovnih teles ministra. Usklajuje tudi delo med ministrstvom in organi v sestavi ter organi, ki delujejo na področjih, za katera je ministrstvo pristojno.