Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi

Poročilo za preteklo koledarsko leto predložijo do 31. marca tekočega koledarskega leta zbiralci, ki za načrte in skupne načrte ravnanja z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi, zbirajo te odpadke.