Skoči do osrednje vsebine

Projekti in programi

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • V teku

  Semper

  Ministrstvo za javno upravo je partner v mednarodnem konzorciju štirih projektnih partnerjev iz Avstrije, Španije, Nizozemske in Slovenije, ki je v okviru CEF mehanizma prijavil projekt »SEMPER – Cross-border Semantic Interoperability of power and mandates« v trajanju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.

 • V teku

  Tehnična in semantična konsolidacija temeljnih podatkovnih registrov (R2GO)

  Kako izboljšati delo na upravnih okencih?

 • Zaključen

  EU-SEC

  Večanje obsega infrastruktur in storitev v oblačnem računalništvu, skupaj s hitro se spreminjajočim pravnim okvirom, vse bolj vpliva na stopnjo zagotavljanja informacijske varnosti, upravljanje sistemov in skladnost delovanja storitev računalniških oblakov. Udeležba Ministrstva za javno upravo je v projektu med drugim koristna z vidika sodelovanja pri pripravi enotne in medsebojno priznane certifikacijske sheme, izmenjave znanja in najboljših praks, neodvisni presoji sistema upravljanja Državnega računalniškega oblaka (DRO) in uporabe orodij, razvitih za potrebe presoje oblačnih storitev.

 • V teku

  TOOP

  Ministrstvo za javno upravo je partner v mednarodnem konzorciju 50 projektnih partnerjev iz 19 različnih držav (Estonija, Poljska, Luksemburg, Nizozemska, Romunija, Italija, Slovenija, Avstrija, Danska, Finska, Nemčija, Latvija, Litva, Norveška, Slovaška, Švedska, Turčija, Grčija in Bolgarija).

 • Zaključen

  Upravljanje informacijske varnosti (ISO 27001)

  Z modernimi informacijskimi rešitvami skrbimo za varnost podatkov državne uprave.

 • V teku

  Inovativen.si

 • V teku

  SYMBI

  Evropska komisija je konec preteklega leta sprejela nov sveženj ukrepov o krožnem gospodarstvu, s katerim želi spodbuditi prehod Evrope v krožno gospodarstvo in s tem, ob zmanjševanju pritiskov na okolje, okrepiti njeno konkurenčnost v svetu, spodbuditi gospodarski razvoj in ustvariti nova delovna mesta. Med predlaganimi ukrepi, ki bodo prispevali k „zaprtju zanke“ življenjskih ciklov proizvodov in prinesli koristi za okolje in gospodarstvo, je tudi spodbujanje ponovne uporabe in industrijske simbioze - spreminjanja stranskih proizvodov ene panoge v surovine druge panoge. Gre za pristop, kjer je ključnega pomena iskanje sinergij na posameznem teritoriju.

 • Zaključen

  Pilotni projekt merjenja zadovoljstva strank

  V letu 2018 smo na Ministrstvu za javno upravo izvedli šest mesečni pilotni projekt merjenja zadovoljstva strank na dvanajstih organih javne uprave, ki so se za sodelovanje odločili prostovoljno.

 • V teku

  Slovenski okvir interoperabilnosti NIO

  Slovenski NIO portal je osrednje nacionalno spletno mesto za objavo digitalnih rešitev in izdelkov javnega sektorja. Spodbuja sodelovanje, dobre prakse in ponovno uporabo v javnem sektorju. Elektronske storitve so učinkovitejše v interoperabilnem okolju.

 • V teku

  Danube Floodplain

  Zmanjševanje poplavne ogroženosti z obnovo naravnih poplavnih območij vzdolž Donave in pritokov

 • V teku

  VIPava

  Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini

 • V teku

  goMURra

  Čezmejni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure in izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti / Grenzüberschreitender Managementplan zur innovativen nachhaltigen Bewirtschaftung der Grenz-Mur und zur Verbesserung des Hochwasserrisikomanagements

 • V teku

  Program projektov eProstor

  Geodetska uprava Republike Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja bosta za usklajeno in kakovostno upravljanje s prostorom ter učinkovito gospodarjenje z nepremičninami v finančni perspektivi 2014 - 2020 izvajala »Program projektov eProstor«.

 • V teku

  Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore

  Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore (do kraja Dolenja vas) – zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP Železniki / Reduction of flood risk for the Selška Sora river sub-basin (up to Dolenja vas) – reduction of flood risks in the potential significant flood risk area of Železniki

 • V teku

  Dvig zdravstvene pismenosti

  S projektom želimo doseči zdravstveno pismenost v splošni populaciji s poudarkom na ranljivih skupinah, saj ti najbolj potrebujejo zdravstvene storitve in preventivne programe, a se jih tudi najmanj poslužujejo.

 • V teku

  MoST - Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti

  Vsebinska podpora projektu Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih. Vsebinska izhodišča za izvedbo izobraževanj, izvajanje izobraževanj, raziskave in razvoj, spremljanje in evalvacija.

 • V teku

  Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog

  Namen projekta je zagotoviti celovito izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog.

 • V teku

  Vzpostavitev projektne pisarne in organizacija ter izvajanje izobraževanj ter usposabljanj za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog

  Projektna pisarna je središče vseh komponent projekta »droge«, kjer se bodo generirale in stekale vse ključne izvedbene dimenzije projekta.

 • Zaključen

  Uspešno vključevanje Romov v okolje – zdrav življenjski slog

  Namen in cilj projekta je dvig zdravstvene pismenosti romske populacije in prilagoditev zdravstveno-vzgojnih vsebin njihovim potrebam in specifikam ter sodelovanje z romskimi pomočniki na področju zdravja.

 • V teku

  SOPA – Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci

  Namen projekta je zmanjševanje čezmernega pitja alkohola in njegove negativne učinke na zdravje obravnavanega ter vzpostavitev odgovornega odnosa do alkohola pri vključenih deležnikih.

Iskalnik