Skoči do osrednje vsebine

Zagotavljanje denarnih nadomestil za nastanitev na zasebnem naslovu

Osebam z mednarodno zaščito, ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, zagotavljamo denarna nadomestila za nastanitve na zasebnem naslovu. Financiramo informiranje v jeziku, ki ga razumejo, prevode spričeval in diplom ter stroške, povezane z izobraževanjem, kot so nakupi delovnih zvezkov in udeležba na različnih šolskih aktivnostih

Projekt bo osebam z mednarodno zaščito pomagal zaživeti samostojno življenje in se aktivno vključiti v slovensko družbo.

Pri informiranju o njihovih pravicah in dolžnostih bodo prisotni tolmači, da bodo lahko vse jasno razumeli.

S prevodi spričeval in diplom si bodo povečali možnosti za zaposlitev.

Svetovalci za integracijo bodo nudili vse informacije in podporo pri vložitvi prošnje za združitev družine.