Skoči do osrednje vsebine

Projekt e-Kultura razvija celovito digitalno podporno okolje za vse vrste kulturnega izražanja. Z optimizacijo postopkov omogoča učinkovitejšo integracijo kulturnih ustvarjalcev, z novimi metodološkimi pristopi pa lajša oblikovanje razvojnih kulturnih politik. Domači in tuji javnosti ponuja večjo dostopnost kulturnih vsebin in s tem povečuje prepoznavnost ter konkurenčnost slovenske kulture in umetnosti.

Vrednost projekta: 3.512.212 EUR z DDV
Višina financiranja Evropske unije: 3.000.000 EUR

Cilji projekta

Operativni cilji projekta

  • Vzpostavitev informacijske platforme e-Kultura, ki bo na enem mestu omogočala dostop do digitalnih storitev Ministrstva za kulturo in hkrati predstavljala enotno informacijsko okno za dostop do informacij in vsebin vseh zvrsti umetnosti in kulture;
  • Nadaljnji razvoj informacijskih sistemov za podporo izvajanja digitalnih postopkov Ministrstva za kulturo – javni razpisi in pozivi, podpora nevladnim organizacijam in samozaposlenim v kulturi;
  • Razvoj orodja za zbiranje, prikaz in statistično obdelavo podatkov, ki jih Ministrstvo za kulturo zbira za potrebe oblikovanja kulturnih politik;
  • Oblikovanje neodvisnega vsebinskega konzorcija strokovnjakov z vseh področij kulture.

Strateški cilji projekta

  • Digitalizacija upravnih postopkov za financiranje kulturnih dejavnosti in spremljanja učinkov podprtih programov in ukrepov;
  • Zagotovitev komplementarnega in celovitega podpornega okolja za vse vrste umetnosti in drugih oblik kulturnega izražanja v javnem interesu, z ustrezno oblikovanimi mehanizmi za obveščanje in osveščanje kulturnih ustvarjalk_cev, uporabnic_kov in odločevalk_cev;
  • Povezovanje in krepitev obstoječih podatkovnih zbirk na področju kulture in umetnosti in izdelavo podpornega okolja za njihov nadaljnji razvoj;
  • Promocija slovenske kulture znotraj in zunaj meja Slovenije;
  • Omogočanje in spodbujanje mednarodnega povezovanja na področju kulture.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Načrta za okrevanje in odpornost ter Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Pristojna služba: Služba za digitalizacijo na področju kulture