Skoči do osrednje vsebine

V Službi za digitalizacijo na področju kulture se opravljajo naslednje naloge:

  • spremljanje zakonodaje in strateških dokumentov na področju digitalizacije
  • sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag strateških in izvedbenih dokumentov s področja digitalizacije
  • koordinacija medresorskega in medsektorskega usklajevanja z vsebinskimi nosilci na področju digitalizacije kulture
  • priprava analiz, informacij in izdelava poročil z delovnega področja službe
  • zagotavljanje razvoja projekta e-Kultura in
  • zagotavljanje razvoja informacijskega sistema za podporo izvajanju javnih razpisov (eJR).