Skoči do osrednje vsebine

Splošni cilj CSA projekta ForestValue2 je prispevati k zagotavljanju skupne in trdne baze znanja za prehod Evrope na prvo podnebno nevtralno celino do leta 2050, odpraviti razdrobljenost javnih raziskovalnih prizadevanj v EU na področju gozdno-lesne vrednostne verige ter okrepiti delo v zvezi s prednostnimi nalogami na področju raziskav, ki zahtevajo močnejše usklajevanje in sodelovanje.

Tematsko področje

Raziskave in inovacije na področju gozdno-lesne vrednostne verige.

Vsebina

ForestValue2, koordinacijske in podporne aktivnosti (angleško Coordination and Support Action - CSA) projekta, ki ga financira Evropska unija (Widera, Obzorje Evropa) združuje partnerje, upravljavce nacionalnih in regionalnih programov RRI,  z namenom usklajevanja nacionalnih in regionalnih programov, združevanja nacionalnih virov  ter  usklajevanja nacionalnih politik na področju raziskav in inovacij gozdno-lesnega sektorja.

 Projekt ima štiri glavne cilje:

  1. opredelitev skupnih raziskovalnih in inovacijskih prednostnih nalog, dogovorjenih med sodelujočimi nacionalnimi in regionalnimi partnerji kot nosilci programov raziskav in inovacij na področju gozdno-lesno osnovanega biogospodarstva,
  2. izvedba skupnega transnacionalnega razpisa za sofinanciranje raziskav in inovacij na področju gozdno-lesnega sektorja,
  3. izvajanje drugih skupnih aktivnosti v podporo tržnih, regulativnih  ali družbenih uveljavitev na podlagi rezultatov znanosti in raziskav s področja gozdno-lesnega sektorja;
  4. več deležniški pristop k obravnavi globalnih izzivov, vključno z ustreznim prispevkom k ciljem trajnostnega razvoja.

Projekt ForestValue2 bo naslavljal izboljšanje dostopa do "odličnosti v znanosti" s sklopom ukrepov, katerih cilj je krepitev zmogljivosti na področju raziskav in inovacij, zlasti v EU13 državah, Ukrajini in Republiki Moldaviji, da bi se jim omogočilo napredovanje do konkurenčnosti na evropski in mednarodni ravni. Šest partnerjev prihaja iz t.i. Widening držav, ki hkrati predstavljajo tudi iniciativo BIOEAST.

ForestValue2 temelji na uspehu štirih predhodnih gozdarsko-lesarskih ERA-NET projektov: WoodWisdom-Net, SUMFOREST, FORESTERRA in ForestValue. Koordinator projekta je finsko Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo (angleško Ministry of agriculture and forestry (MMM), v konzorciju pa poleg Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije sodeluje še 12 partnerjev iz skupno 12 držav (Finska, Estonija, Irska,  Italija, Latvija, Nemčija, Norveška, Poljska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Španija).

Razpis

"ForestValue2 - skupni razpis za raziskovalne projekte 2023" bo objavljen 3. maja 2023 na spletni strani projekta ForetValue2 (v angleščini).

Razpis bodo financirale nacionalne organizacije in agencije. Cilj razpisa bo podpreti transnacionalne skupne raziskovalne in inovacijske projekte, ki bodo doprinesli k znanju za podporo najučinkovitejše rabe gozdov in gozdnih virov ter prispevali k številnim  koristim za družbo in gospodarstvo.