Skoči do osrednje vsebine

Splošni cilj ukrepa ForestValue je spodbujanje povečevanja inovativnosti in konkurenčnosti gozdarskega sektorja v Evropi ter podpora njegovemu preoblikovanju iz sektorja intenzivnega vira v prožni sektor intenzivnega znanja, produktivnosti in učinkovite rabe virov.

Tematsko področje

Raziskave in inovacije na področju inovativne bioekonomije na področju gozdarstva.

Vsebina

Splošni cilj ukrepa ERA-NET ForestValue je spodbujanje povečevanja inovativnosti in konkurenčnosti gozdarskega sektorja v Evropi ter podpora njegovemu preoblikovanju iz sektorja intenzivnega vira v prožni sektor intenzivnega znanja, produktivnosti in učinkovite rabe virov. Za razvoj gozdarskega sektorja in evropske bioekonomije so potrebni trajnostni in posodobljeni gozdarski sistemi in vzpostavljanje nadaljnjih vrednostnih verig z inovativnimi poslovnimi koncepti in proizvodnimi tehnologijami. Cilj projekta ForestValue je povezovanje financerskih organizacij, ki na nacionalnem oz. regionalnem nivoju financirajo raziskovalne in/ali inovacijske projekte v okviru izvedbe skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalce z dotičnega področja.  

ForestValue temelji na uspehu treh predhodnih gozdarsko-lesarskih ERA-NET projektov: WoodWisdom-Net, SUMFOREST in FORESTERRA. Koordinator projekta je finsko Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo (Ministry of agriculture and forestry (MMM), v konzorciju pa poleg Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sodeluje še 30 partnerjev iz 18 držav (Argentina, Avstrija, Egipt, Finska, Češka, Irska, Jordanija, Latvija, Nemčija, Norveška, Poljska, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Tunizija, Turčija, Velika Britanija).

Razpisi

Glavni namen transnacionalnega razpisa (ForestValue JTC 2017) z nazivom Innovative forest-based bioeconomy,  ki ga je konzorcij izvedel leta 2017 je bil prispevek k preoblikovanju svetovnega gospodarstva od odvisnosti od fosilnih in neobnovljivih surovin do trajnostne bioekonomije.

Strokovna komisija je izbrala in predlagala v sofinanciranje 17 projektov, prispelih na transnacionalni javni razpis »ForestValue JTC 2017«, med njimi tudi 7 projektov s slovenskimi prijavitelji.

Izbrani slovenski partnerji v projektih in višina sofinanciranja (v evrih) s strani Ministrstva:

(1) projekt SMALLWOOD

Gozdarski inštitut Slovenije - 126.000,00

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru - 84.000,00

(2) projekt DYNATTB

Univerza v Ljubljani - 105.000,00

InnoRenew CoE - 105.000,00

(3) projekt CLICK DESIGN

InnoRenew CoE - 210.000,00

(4) projekt I-MAESTRO

Univerza v Ljubljani - 210.000,00

(5) projekt ValoFor

Gozdarski inštitut Slovenije - 210.000,00

(6) projekt InnoCrossLam

Zavod za gradbeništvo - 210.000,00

(7) projekt InFutUReWood

Univerza v Ljubljani - 210.000,00