Skoči do osrednje vsebine

S projektom “Srednjeevropsko zavezništvo za izgradnjo odpornosti pred posledicami suše, vročinskih valov in požarov v naravnem okolju s pomočjo regionalnih napovedi vremena in podnebja” - krajše Clim4Cast - želimo učinkovitejše obvladovati tveganja zaradi treh med seboj tesno povezanih in prepletenih naravnih nesreč: suše, vročinskih valov in požarov v naravnem okolju (v nadaljevanju na kratko označenih z angleško kratico DHF), in sicer z nadgradnjo obstoječih nacionalnih orodij za spremljanje stanja DHF.

V podnebju Srednje Evrope se tako intenziteta kot pogostost pojavov DHF v zadnjih desetletjih povečujeta, skrbijo tudi podnebni trendi, da bodo izredni vremenski dogodki tudi v tem delu Evrope postali pogostejši oz. intenzivnejši. Zato je pomembno, da se države na spremenjene razmere ustrezno pripravijo. Zlasti to velja za tiste države in regije, ki v preteklosti niso poznale pogostih in intenzivnih pojavov DHF oz. se z njimi pogosteje srečujejo šele v zadnjem času. Na tem področju obstajajo številne možnosti sinergij in prenosa dobrih praks iz sodelujočih držav, ki imajo z določeno naravno nesrečo več izkušenj.

Ključni cilji projekta:

  • orodja za spremljanje in napovedovanje DHF v domeni 7 sodelujočih srednjeevropskih držav. Nekatera orodja (npr. dolgoročne napovedi) bodo skupna za vse sodelujoče države, druga (ki bodo integrirana v obstoječe platforme za monitoring naravnih nesreč) pa bodo specifične za vsako od sodelujočih držav. Obravnavane bodo različne časovne skale napovedi, od srednjeročnih (~10 dni) in podaljšanih (~50 dni) do sezonske napovedi (~6 mesecev).
  • popis preteklih DHF dogodkov s poudarkom na večjih čezmejnih epizodah. Zlasti boljše razumevanje čezmejnih DHF dogodkov bo pripomoglo k boljšim možnostim za učinkovito obvladovanje tveganj. Poleg popisa dogodkov bo partnerstvo pripravilo tudi popis obstoječih dobrih praks za obvladovanje pojava DHF.
  • transnacionalna strategija, osredotočena na krepitev ozaveščenosti o DHF, in akcijski načrti, ki bodo podrobneje predstavili korake za implementacijo orodij za monitoring in napovedi DHF za povečanje pripravljenosti in odpornosti na te ekstreme.

Projekt Clim4Cast se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja INTERREG Srednja Evropa za obdobje 2021–2027 in bo trajal tri leta. Vrednost celotnega projekta je 1.913.954,00 EUR, sofinanciranje pa je zagotovljeno s strani Evropske unije v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 80%, 20% pa zagotovijo partnerji sami.

V projektu sodeluje osem projektnih partnerjev iz 7 srednjeevropskih držav. Vodilni partner oziroma koordinator projekta je Global Change Research Institute - CzechGlobe (Češka). Poleg ARSO so ostali partnerji še: Masaryk University (Češka), Technical University Wien (Avstrija), Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute (Poljska), Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (Nemčija), Croatian Meteorological and Hydrological Service (Hrvaška) ter Slovak Hydrometeorological Institute (Slovaška).

Povezava do spletne strani projekta Clim4Cast.