Skoči do osrednje vsebine

Zdravstveni pregledi in materialna oskrba prosilcev

S pomočjo projekta bodo preventivno zdravstveno pregledane vse osebe, ki izrazijo namero podati prošnjo za mednarodno ali začasno zaščito. V okviru projekta se krijejo stroški za prevajalce, mesečne žepnine prosilcev za mednarodno zaščito in plačila za opravljena vzdrževalna dela v azilnem domu.

Vlagatelje namere za prošnjo za mednarodno in začasno zaščito preventivno zdravstveno pregledajo zdravniki, s katerimi ima Urad sklenjene pogodbe. Pri pregledih so navzoči tudi medicinski tehniki. 

Pri izvedbi psihosocialnih razgovorov ali pregledov v zdravstvenih ustanovah je včasih potreben tolmač, ki ga financiramo iz naslova projekta.

Nastanjeni prosilci za mednarodno zaščito se enkrat na mesec upravičeni do žepnine za pokrivanje drobnih izdatkov za vsakodnevne potrebe. Tisti, ki v azilnem domu izvajajo različna vzdrževalna dela, so dvakrat mesečno upravičeni do nagrade.