Skoči do osrednje vsebine

Vzpostavitev podatkovnega skladišča Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bomo z evropskimi s sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost izvedli projekt Vzpostavitev podatkovnega skladišča MKGP. Gre za enega od osmih projektov digitalne preobrazbe na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva.

Namen projekta

MKGP skupaj z organi v sestavi in deležniki s kmetijskega področja upravlja z veliko količino podatkov s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

Veliko število različnih evidenc, vzpostavljenih v različnih časovnih obdobjih in z različnimi tehnološkimi rešitvami, potrebuje skupne imenovalce za nove možnosti uporabe velike količine podatkov. Ti bodo zbrani na enem mestu, omogočali pa bodo sprejemanje odločitev na podlagi ključnih informacij, ki bodo izhajale iz poslovne analitike.

Podatkovno skladišče MKGP bo namenjeno odločevalcem in snovalcem strateških usmeritev, nudilo bo številne prednosti in znaten prihranek časa pri pridobivanju potrebnih informacij za sprejemanje odločitev in pripravo strategij.

Projekt bo pomembno pripomogel k digitalizaciji slovenskega kmetijstva, vzpostavitev podatkovnega skladišča pa bo odprla številne možnosti za poslovno analitiko na podlagi razpoložljivih strukturiranih podatkov.

Cilji projekta

Z naložbo v vzpostavitev podatkovnega skladišča MKGP želimo uresničiti naslednje cilje:

  • povezava podatkovnih zbirk MKGP in organov v sestavi za učinkovit sistem poročanja;
  • vzpostavitev informacijskega okolja za izvajanje poslovnih analiz za spremljanje ukrepov skupne kmetijske politike;
  • vzpostavitev informacijskega okolja za izvajanje podatkovnega rudarjenja ter analize trendov, njuni rezultati pa bodo učinkovita podlaga za snovanje operacij in intervencij v kmetijstvu;
  • usposabljanje zaposlenih s področja poslovne analitike in uporabe orodij za podatkovno rudarjenje na MKGP in organih v sestavi.

Z načrtovanimi aktivnostmi vzpostavitve podatkovnega skladišča MKGP bomo:

  • olajšali, pospešili in izboljšali sisteme poročanja Evropski komisiji in obveščanja slovenske javnosti;
  • zagotovili ključne agregirane informacije o stanju na področju kmetijstva v izbranem časovnem okviru;
  • odločevalcem omogočili sprejemanje ukrepov SKP na podlagi informacij, ki bodo temeljile na poslovni analitiki, ter s tem izboljšali podlage za odločanje in usmeritev strategij;
  • omogočili spremljanje in pravočasno interveniranje za dosego zastavljenih strateških ciljev v kmetijstvu;
  • vzpostavili platformo za opredelitev vzrokov za kršenje obveznosti upravičencev SKP in vzpostavitev mehanizmov za preprečevanje neupravičenih izplačil iz kmetijskih skladov. 

Vrednost in trajanje projekta

Skupna vrednost projekta je 1.450.024,59 EUR brez DDV. Projekt se financira iz evropskih sredstev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. DDV se financira iz proračuna Republike Slovenije.

Projekt se bo zaključil do 30. junija 2026.