Skoči do osrednje vsebine

Projekti in programi

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Zaključen

  Modernizacija mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog

  Namen projekta je povečevanje dostopnosti programov zmanjševanja povpraševanja po drogah, zmanjševanje regionalnih razlik in razlik med spoloma ter delo z obrobnimi skupinami prebivalstva. Glavni cilj izvajanja programa pa je zmanjševanje škode (predvsem zdravstvenih in socialnih posledic) pri osebah, ki uporabljajo prepovedane droge. Program omogoča tudi vzpostavitev stika z večjim številom uporabnikov prepovedanih drog, predvsem s tistimi, ki niso vključeni v nobeno obliko zdravljenja ali pomoči (skrita populacija uporabnikov prepovedanih drog). Na podlagi javnega naročila je Ministrstvo za zdravje nabavilo 10 mobilnih enot in jih v uporabo posredovalo izvajalcem projekta »Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog«.

 • V teku

  Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti - investicijski del

  Namen projekta je pridobitev ustreznih kapacitet za izvajanje preventivne dejavnosti v primarnem zdravstvu. Prostori bodo namenjeni dejavnostim na področju odvisnosti, telesne dejavnosti in mentalnega zdravja. Prostori bi potrebovali tudi garderobe in sanitarni blok, ločeno za ženske in moške. Potrebno bi bilo tudi nabaviti ustrezno opremo za te prostore.

 • V teku

  Informacijska podpora integrirane preventive v zdravstvenih domovih

  Namen projekta je informacijsko podpreti integrirano preventivo v zdravstvenih domovih, v okviru katere se preventivna dejavnost razvija, upravlja in neprestano izboljšuje. Razvita rešitev bo omogočala sistematično spremljanje uspešnosti preventivnih intervencij v sistemu zdravstvenega varstva, omogočala pohitritev procesov dela v CKZ in podprla in okrepila komuniciranje med izvajalci.

 • V teku

  Novogradnja Oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo - ZIM Stara Gora

  Namen projekta je ustvariti kakovostno prostorsko osnovo in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki se odvija na Oddelku za invalidno mladino tako za daljši in krajši hospitalni del kot za dnevni center.

 • V teku

  Energetska sanacija treh stavb Splošne bolnišnice Trbovlje

  Namen in cilj operacije je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetsko prenovo ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja v SB Trbovlje, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oziroma upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

 • V teku

  Energetska sanacija dveh stavb Splošne bolnišnice Novo mesto

  Namen investicije je z ukrepi energetske sanacije bistveno zmanjšati toplotne izgube in s tem obratovalne stroške stavb. Z energetsko prenovo bodo izboljšani delovni pogoji v objektih, izboljšana kakovost zraka, doseženo večje toplotno oziroma klimatsko ugodje. Načrtovana je prenova sistemov ogrevanja, hlajenja in razsvetljave ter izboljšava ovoja stavbe.

 • V teku

  Energetska prenova stavbe Centralni bolniški objekt nove bolnišnice v Celju

 • V teku

  Energetska sanacija objektov Splošne bolnišnice Jesenice

  Cilj sanacije je odpraviti tehnične pomanjkljivosti obstoječega stanja ovoja in instalacijskih sistemov stavb: stavba specialnih ambulant; glavna bolnišnična stavba (stavba A); stavba za dializo in rentgen (stavba B).

 • V teku

  Instrument za povezovanje Evrope 2014-2020

  V obdobju 2014–2020 predstavlja Instrument za povezovanje Evrope ključni evropski finančni instrument za spodbujanje rasti, zaposlitev in konkurenčnosti s ciljno usmerjenimi naložbami v prometno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo.

 • V teku

  ERA-NET JPCOFUND 2

  ERA-NET JPCOFUND 2 bo omogočil usklajevanje nacionalnih in regionalnih programov za raziskave na področju raziskav nevrodegenerativnih bolezni.

Iskalnik