Skoči do osrednje vsebine

Projekt e-ARH.si: NOO 2022–2025

Slovenski javni elektronski arhiv, kratko e-ARH.si, predstavlja kompleksno okolje, ki je namenjeno e-arhiviranju arhivske kulturne dediščine in posega v vse življenjske cikle dokumentov, od njihovega nastanka pri ustvarjalcih, vrednotenja, prevzemanja v pristojne javne arhive, strokovno obdelavo, dolgoročno ohranjanje v skladu z veljavno zakonodajo ter njegovo uporabo.

Projekt e-ARH.si: NOO 2022–2025 sodi v okvir državnega Načrta za okrevanje in odpornost ter njegovega stebra »Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave«. Na področju kulture naložba vzpodbuja digitalizacijo storitev in razvoj infrastrukture, ki bodo omogočile večjo dostopnost arhivske kulturne dediščine, optimizirale postopke njenega pridobivanja, vrednotenja in dolgoročne hrambe. Projekt e-ARH.si: NOO 2022–2025 tako predstavlja posodobitev in nadgradnjo dosedanjih rešitev z novimi funkcionalnostmi v okviru postopka e-arhiviranja, pridobljenih v okviru vzpostavitve slovenskega javnega elektronskega arhiva.

Razvoj slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si

V preteklem desetletju in pol je Slovenska javna arhivska služba (SJAS) izdelala več študij in dokumentov, ki so obravnavali problematiko zaščite arhivske kulturne dediščine in posebno vse večje količine elektronskega ali digitalnega arhivskega gradiva, ki nastaja pri ustvarjalcih.

Pridobljene izkušnje in znanje smo najprej združili v strategiji in izvedbena načrta razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva za obdobje 2010–2015 in 2016-2020, ki ju je potrdila tudi Vlada Republike Slovenije.

Zemljevid Slovenije s slikami državnega in regionalnih arhivov.

Sistem e-ARH.si kot integralni del rešitev Slovenske javne arhivske mreže. | Avtor: Arhiv Republike Slovenije

Projekt razvoja slovenskega javnega arhiva e-ARH.si je bil formalno vzpostavljen v začetku leta 2011, zaradi splošne krize in posledično pomanjkanja finančnih sredstev pa ni zaživel vse do leta 2013, ko je Arhiv Republike Slovenije uspel pridobiti finančna sredstva v višini desetine ocenjene vrednosti projekta, in sicer iz naslova Operativnega programa evropskih kohezijskih skladov za regionalni razvoj (OP RR 2007–2013), kar je zadoščalo za zagon projekta. Z omenjenimi sredstvi so bile do zaključka leta 2015 razvite prve rešitve, ki temeljijo na mednarodnem standardu ISO 14721, bolj znanem kot  referenčni model OAIS (osnovna infrastrukturo sistema e-ARH.si na treh geografsko oddaljenih lokacijah, e-repozitorij, Urejevalnik SIP 1.0).

Leta 2010 sta bila pripravljena in prav tako s strani Vlade Republike Slovenije potrjena nova strategija razvoja sistema e-ARH.si za obdobje 2016–2020 in njen izvedbeni načrt, kar je omogočilo uspešno vključitev nadaljnjega razvoja sistema e-ARH.si v evropske in nacionalne programe ter strategije in na tej podlagi tudi v Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Slednje je omogočilo, da smo pridobili finančno podporo s strani evropske komisije za nadaljnji razvoj sistema e-ARH.si in v okviru projekta e-ARH.si: ESS 2016–2020 v večjem delu realizirali zastavljene strateške cilje. Več o tem projektu e-ARH.si in njegovih rezultatih lahko preberete na spletnem mestu Projekt e-ARH.si.