Skoči do osrednje vsebine

Projekt e-ARH.si: NOO 2022–2025 vključuje pet vsebinsko zaokroženih projektnih nalog.

Projekt e-ARH.si: NOO 2022–2025 vključuje pet vsebinsko zaokroženih projektnih nalog (PN), ki so posvečene digitalni transformaciji postopkov arhiviranja, nadgradnji in razvoju novih tehnologij v vseh življenjskih ciklih arhivskega gradiva.

  • Projektna naloga 1 (PN1): Digitalna transformacija postopkov na področju arhivskega gradiva v fizični obliki.
  • Projektna naloga 2 (PN2): Razvoj novih predstavitvenih sistemov za različne vrste arhivskega gradiva v digitalni obliki  z upoštevanjem predstavitvenih tveganj.
  • Projektna naloga 3 (PN3): Nadgradnja obstoječih in s pomočjo sodobnih tehnologij in umetne inteligence razvoj novih metod za pomoč pri vrednotenju in odbiranju arhivskega gradiva v digitalni obliki.
  • Projektna naloga 4 (PN4): Nadgradnja, racionalizacija in standardizacija postopkov za prevzem in hrambo posameznih novih tipov arhivskega gradiva v digitalni obliki. 
  • Projektna naloga 5 (PN5): Razvoj programskih orodij, postopkov in metodologij za zagotovitev trajne celovitosti, avtentičnosti, dostopnosti in uporabnosti arhivskega gradiva v digitalni obliki. 
Shema petih nalog v okviru projekta.

Pet vsebinsko zaokroženih projektnih nalog. | Avtor: Arhiv Republike Slovenije