Skoči do osrednje vsebine

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje in promocija storitev E-oskrbe v podporo samostojnemu in varnemu bivanju na domu za polnoletne osebe, zlasti osebe stare 65 let ali več, pri katerih je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena oziroma bivajo pretežni del dneva sami in ne koristijo celodnevnih oblik institucionalne oskrbe.

Storitve »E-oskrbe na domu«

Ministrstvo za zdravje je v Uradnem listu RS, št. 11/22 z dne 28. 1. 2022 objavilo javni razpis za izbor operacije »E-oskrba na domu«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje in promocija storitev E-oskrbe v podporo samostojnemu in varnemu bivanju na domu za polnoletne osebe, zlasti osebe stare 65 let ali več, pri katerih je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena oziroma bivajo pretežni del dneva sami in ne koristijo celodnevnih oblik institucionalne oskrbe.

Storitve e-oskrbe so storitve na daljavo za zagotavljanje samostojnosti in varnosti posameznika v domačem okolju in pripomočki, ki omogočajo izvajanje storitev na daljavo.

Javni razpis bo omogočil krepitev samostojnosti, varnosti in višjo kakovost življenja oseb, pri katerih je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena oziroma bivajo pretežni del dneva sami ter analizo potreb po E-oskrbi, oceno učinkovitosti storitev e-oskrbe, zadovoljstva uporabnikov oziroma njihovih svojcev in s tem načrtovanje sistemskih rešitev zagotavljanja E-oskrbe različnim ranljivim skupinam prebivalstva tudi pred vstopom v dolgotrajno oskrbo.

Na javnem razpisu je bila kot upravičenec in izvajalec izbrana družba Telekom Slovenije d.d., ki bo projekt »E-oskrbe na domu«, skupaj s konzorcijskim partnerjem Zvezo društev upokojencev Slovenije, izvajala do septembra 2023. Vrednost projekta je 2.999.894,26 evrov.

Upravičenci do »E-oskrbe na domu«

Do prejemanja e-oskrbe v okviru operacije »E-oskrba na domu« so upravičene osebe, ki podajo pisno izjavo da so polnoletne osebe, pri katerih je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena oziroma bivajo pretežni del dneva sami in živijo na svojem domu oziroma ne koristijo celodnevnih oblik institucionalne oskrbe in so upravičene do e-oskrbe v skladu s predmetnim javnim razpisom, pri čemer se v zagotavljanje e-oskrbe prednostno vključuje osebe, ki podajo pisno izjavo, da:

  1. jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost ali
  2. v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo ali
  3. so stari 18 let ali več in so zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj ogroženi za padec oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni različnim neželenim dogodkom v okolju ali
  4. zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih bolezni spadajo v ranljivo skupino prebivalstva v primeru zbolevanja za koronavirusno boleznijo ali
  5. so stari 65 let ali več in živijo pretežni del dneva sami (v nadaljnjem besedilu: upravičenci do E-oskrbe)

Javni razpis za izbor operacije »E-oskrba na domu« sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, zato so storitve e-oskrbe v času trajanja projekta, za upravičence brezplačne.

Prijava

Oseba, ki izpolnjuje predhodno navedene kriterije, in bi se želela vključiti v prejemanje E-oskrbe, svoj interes za vključitev sporoči:

  • na elektronski naslov eoskrba@telekom.si ali
  • na telefonsko številko 080 12 13 ali
  • izpolnjeno izjavo posreduje na naslov Telekom Slovenije d.d., Naročniška služba, za E-oskrbo, Vojkova 78, 1000 Ljubljana ali eoskrba@telekom.si.