Skoči do osrednje vsebine

Projekt "Sistem za odzivanje na okoljska tveganja in nesreče v Severnem Jadranu" NAMIRS

Z virtualnim uvodnim sestankom, ki se je odvil 10 marca 2002, se je začelo izvajanje projekta »Sistem za odzivanje na okoljska tveganja in nesreče v Severnem Jadranu« (kratica NAMIRS – North Adriatic Maritime Incidents Response System). Na sestanku je bila vzpostavljena podlaga za sodelovanje med projektnimi partnerji in potrjen vsebinski in terminski načrt izvedbe projekta.

Projekt bo potekal dve leti, od marca 2022 do februarja 2024, skupna vrednost projekta je 950.398,00 evrov, financiran je s strani Generalnega direktorata Evropske komisije za civilno zaščito in humanitarno pomoč. Vodi ga izvršni sekretariat Srednjeevropske pobude v Trstu, kot projektni partnerji pa sodelujejo: italijanska Obalna straža Trst, Italijanski nacionalni inštitut za oceanografijo in aplikativno geofiziko; Ministrstvo Republike Hrvaške za morje, transport in infrastrukturo in Jadranski izobraževalno-raziskovalni center za odziv na nenadno onesnaženje morja ) ter Uprava za zaščito in reševanje in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož.  V projektu kot pridruženi partner sodeluje tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo -  Uprava za pomorstvo pa je izdalo pismo podpore.

Namen projekta je razširitev in povezovanje obstoječih operativnih postopkov za ukrepanje ob onesnaženjih morja med Hrvaško, Slovenijo in Italijo, oblikovanje skupnega operativnega mehanizma za ukrepanje na Severnem Jadranu in v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite in s tem prispevati k izvajanju Barcelonske konvencije.

Regionalno sodelovanje in medsektorsko usklajevanje bosta okrepljena z opredelitvijo, nadgradnjo in izmenjavo znanj, izkušenj in orodij, ki bodo na voljo v okviru projektnega partnerstva NAMIRS.

V projektu NAMIRS sodelujemo kot projektni partner in s svojim delovanjem prispevamo h krepitvi čezmejnega sodelovanja na področju preprečevanja in odzivanja na nesreče in onesnaževanja morja.

Projektni partnerji bodo v prihodnjih mesecih pripravili smernice za revizijo in posodobitev Podregionalnega načrta za preprečevanje, pripravljenost in odziv na nesreče na morju v Severnem Jadranu, ki so ga tri partnerske države podpisale že leta 2005, vendar ni bil ratificiran. Izdelana bo ocena okoljskih tveganj, povezanih z nesrečami na morju in posledično razlitij nafte v severnem Jadranu, zlasti za občutljiva morska in obalna območja; izvedene bo analiza čezmejnih služb, enot in organov v treh državah, ki so opremljeni in usposobljeni za ukrepanje ob nesrečah na morju. Podrobneje bodo opredeljeni tudi standardni operativni postopki, ki bodo zajeti v skupen program usposabljanja in bodo preverjeni v simulacijski vaji na morju leta 2023.

Tovrstno sodelovanje bo omogočilo nemoteno komunikacijo in inteoperabilnost z vzpostavitvijo skupnega mehanizma odzivanja na nesreče v Severnem Jadranu, ki bi ga bilo mogoče v prihodnje aplicirati na druga morska območja.

Slika je zajeta iz Zoom platforme.

Udeleženci digitalnega uvodnega sestanka. | Avtor: Uprava za zaščito in reševanje