Skoči do osrednje vsebine

Obvoznica Slovenske Konjice-Oplotnica

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 18. avgusta 2022 izdala odločitev o podpori za projekt »Obvoznica Slovenske Konjice–Oplotnica«, katerega investicijska vrednost znaša 3,6 milijonov evrov in bo v višini 1,95 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt je potrjen v okviru dopolnitve Dogovora za razvoj regij Savinjske razvojne regije, ki je bil 15. 2. 2021 sklenjen med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Razvojnim svetom Savinjske regije.