Skoči do osrednje vsebine

S projektom »Razvoj odpornosti na ekstremne vremenske dogodke na lokalni ravni v Srednji Evropi« (LOCALIENCE) želimo povečati odpornost družbe na izredne vremenske dogodke z izboljšanjem sodelovanja med državnimi inštitucijami, odgovornimi za obveščanje, zaščito in reševanje ter organizacijami na lokalni ravni, ki pred in med tovrstnimi dogodki skrbijo za ozaveščanje in obveščanje ljudi.

Slovenijo in druge države srednje Evrope ogrožajo številne naravne nesreče, kot posledica podnebnih sprememb pa jih bo v prihodnje še več. Ob takih dogodkih je ključna komunikacija med profesionalnimi inštitucijami in ostalimi deležniki. Ta trenutno ni optimalna, kar se odraža na izgubi časa in manjšem dosegu ljudi, posledično pa slabših preventivnih ukrepih in večji škodi. V Sloveniji deležniki v procesu upravljanja z naravnimi nesrečami od ARSO prejemajo opozorila in druge potrebne informacije, vendar manjka del procesa, v katerem bi ARSO od njih pridobil povratne informacije oz. preko večstranskega sodelovanja nadgradil obstoječe in razvil nove metodologije in protokole za opozarjanje in obveščanje javnosti.

Ključni cilji projekta so:

  • izdelan katalog ekstremnih vremenskih dogodkov z naborom potrebnih intervencij;
  • identifikacija operativnih vrzeli oz. administrativnih ovir za optimalno izvajanje ukrepov ob naravnih nesrečah;
  • bela knjiga s priporočili za premagovanje operativnih vrzeli oz. administrativnih ovir;
  • preizkus uporabe sistema avtomatskega obveščanja pri nekaterih zunanjih uporabnikih (GBLJ in URSZR) ter ovrednotenje možnosti direktne uporabe takega sistema izven ARSO;
  • prilagojena obstoječa orodja za dvostransko komunikacijo z različnimi ciljnimi skupinami ter zbiranje opazovanj s terena;
  • 3 izobraževalne aktivnosti za dvig ozaveščenosti o pogostosti ter posledicah ekstremnih vremenskih dogodkov med prebivalci, javnimi inštitucijami ter drugimi zainteresiranimi deležniki;
  • povečana zmogljivost inštitucij, ki so odgovorne za ukrepanje ob ekstremnih vremenskih dogodkih.

Projekt Localience se izvaja v okviru programa transnacionalnega sodelovanja INTERREG Srednja Evropa za obdobje 2021–2027 in bo trajal tri leta. Vrednost celotnega projekta je 2.043.635 EUR, sofinanciranje pa je zagotovljeno s strani Evropske unije v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 80 %, 20 % pa zagotovijo partnerji sami.

V projektu sodeluje 11 projektnih partnerjev iz 5 srednjeevropskih držav. Vodilni partner oziroma koordinator projekta je Ministry of Interior (Madžarska). Poleg ARSO so ostali partnerji še: Gasilska Brigada Ljubljana, General Directorate of Water Management (Madžarska), Vas County Disaster Management Directorate (Madžarska), Federal Agency for Water Management (Avstrija), Office of the Styrian Government, Department 14 – Water Management, Resources and Sustainability (Avstrija), Ministry of the Interior – Directorate General of the Fire Rescue Service of the Czech Republic (Češka), Occupational Safety Research Institute (Češka), The Main School of Fire Service (Poljska) in Space Research Centre of Polish Academy of Sciences (Poljska).

Povezava do spletne strani projekta LOCALIENCE.