Skoči do osrednje vsebine

Vsako leto, predvidoma v januarju, na ministrstvu, pristojnem za izobraževanje, pripravimo in objavimo razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove. V skladu z vsakoletnim rokovnikom se kandidati do določenega roka prijavijo za vpis na šolo oziroma v izbrani izobraževalni program.

Obvestilo o poteku prenosa prijavnice za vpis novincev v srednje šole za šolsko leto 2021/2022

Obvestilo o spremembi sklepa o merilih v primeru omejitve vpisa za šolsko leto 2021/2022

Obvestilo o informativnih dnevih

Kandidati, ki se prijavijo na šolo oziroma v program brez omejitve vpisa, se po zaključku osnovnošolskega izobraževanja ob predložitvi izvirnikov spričeval tudi vpišejo. Kandidati, ki pa se prijavijo na šolo oziroma v program z omejitvijo vpisa, pa sodelujejo v izbirnem postopku, v katerem šole kandidate na podlagi meril za izbiro v primeru omejitve vpisa izbirajo v dveh krogih. V prvem krogu izberejo kandidate za 90 % razpisanih mest. Kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so oddali prijavo, se lahko v drugem krogu prijavijo na preostalih 10 % vpisnih mest na šolah z omejenim vpisom ali na prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Pri izbiri poklicne smeri je učencem lahko v pomoč tudi seznam deficitarnih poklicev, ki ga vsako leto objavi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Gre za poklice, za katere je na trgu dela manj delavcev, kot jih potrebujejo delodajalci. Zanje so razpisane štipendije, ki so dijakom lahko v pomoč v času šolanja.

Informativne dneve za poklicne programe, za katere so razpisana učna mesta pri delodajalcih, organizirata tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije.

Postopek prijave za vpis v srednjo šolo

Podrobnejši postopek vpisa v vse vrste programov srednjega šolstva najdete na spletnem portalu eUprava. Če zaradi preobremenjenosti sistema povezava do prijavnice za vpis v srednjo šolo na portalu eUprava ne deluje, jo najdete na tej povezavi.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vpis za šolsko leto 2021/2022

Prosta mesta, stanje prijav in vpisa v srednje šole

Dijaki lahko spremljajo, kakšno je dnevno stanje prijav in vpisa v različne vrste programov ter stanje prostih mest.

Programi nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij

  • Stanje prijav na dan 2. 4. 2021
  • Stanje prijav na današnji dan 

Opomba: Zgornji povezavi vsebujeta podatke o stanju prijavljenih kandidatov. Od 16. do 21. 6. 2021, odvisno od razporeda šol, poteka na srednjih šolah prvi krog izbirnega postopka in dejanski vpis prijavljenih kandidatov. Takoj, ko srednja šola prijavljene kandidate sprejme, se jim v aplikaciji spremeni status s "prijavljenega" v "sprejetega", zato trenutno podatki o stanju prijavljenih niso merodajni. Podatke o številu prostih mest za drugi krog izbirnega postopka za kandidate, ki so prijavljeni na program z omejitvijo vpisa in v prvem krogu ne bodo sprejeti, najdete v rubriki "Omejitev vpisa", v tabeli prostih mest za drugi krog. Ko se bo prvi krog izbirnega postopka izvedel, pa bomo objavili Stanje vpisanih kandidatov.

Obvestilo: Ker se večje število kandidatov, ki so bili prijavljeni na šolah oziroma programih, kjer je bila omejitev vpisa, v Osrednjeslovenski regiji ni uspelo uvrstiti na nobeno šolo oziroma program, kljub že povečanemu obsegu razpisanih mest v mesecu maju, bomo na ministrstvu v sodelovanju s srednjimi šolami zagotovili še dodatna prosta mesta, ki so jih šole z velikimi napori in zgolj izjemoma še uspele zagotoviti. Prosta mesta bodo v skladu z rokovnikom objavljena danes, 1. 7. 2021, najkasneje do 15. ure. Na prosta mesta se bodo lahko kandidati vpisovali vse do zapolnitve prostih mest.

Programi poklicno-tehniškega izobraževanja

Programi poklicnih tečajev in maturitetni tečaj

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Kandidati, ki niso bili sprejeti v prvem krogu, oddajo na svoji prvotno izbrani srednji šoli, kjer imajo svojo prvotno prijavnico, prijavnico za drugi krog, in sicer najkasneje do 24. 6. 2021, do 15. ure.

Gradiva s posveta na daljavo za svetovalne delavce osnovnih in srednjih šol, 3. 2. 2021

Šolska dokumentacija

Šolska dokumentacija za srednje šole predstavlja obrazce, ki se uporabljajo ob prijavi za vpis in ob vpisu v srednje šole, za izpite v srednji šoli (popravne, predmetne, dopolnilne, diferencialne, delne) ter ob zaključku izobraževanja (zaključni izpiti, poklicna matura, splošna matura).

Obrazce šolske dokumentacije najdete znotraj posameznih storitev, ki so navedene spodaj. Obrazce za vpis v športni oddelek programa Gimnazija najdete znotraj storitve Prijava za opravljanje preizkusov nadarjenosti, znanja in spretnosti in izpolnjevanje posebnih pogojev za vpis.

Povezane storitve

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Razpisi za vpis po šolskih letih

Na spodnjih povezavah najdete razpise za vpis v srednje šole in dijaške domove od šolskega leta 2019/20 dalje. Starejše razpise najdete na arhivski spletni strani ministrstva.