Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za transparentnost, integriteto in politični sistem smo pristojni za področje volilne in referendumske zakonodaje, zakonodaje glede dostopa do informacij javnega značaja ter za koordinacijo in poročanje o izvajanju Programa Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti.

Na področju volilne in referendumske zakonodaje zagotavljamo pripravo mnenj in zakonodajnih sprememb glede sklopa zakonov, ki urejajo: volitve v Državni zbor in Evropski parlament, volitve predsednika republike; dodatno pa tudi volilno in referendumsko kampanjo ter referendum in ljudsko iniciativo.

Z namenom odprtega in preglednega delovanja vseh organov javnega sektorja opravljamo spodbujevalne in razvojne naloge na tem področju. Seznanjamo prosilce in organe o načinu in pogojih dostopa do informacij javnega značaja. Poseben poudarek dajemo proaktivni objavi javnih podatkov v odprtih formatih (t. i. odprti podatki) na državnem portalu odprtih podatkov Slovenije OPSI.

Pripravljamo tudi vladne ukrepe za krepitev integritete in transparentnosti. Z njimi želimo doseči izboljšanje integritete institucij, javnih uslužbencev in funkcionarjev. Želimo si pravilnega ravnanja za krepitev  integritete, zato zagotavljamo pripravo različnih usmeritev in usposabljanj.

V sklopu našega delovnega področja smo aktivni na mednarodnem področju, pripravljamo stališča RS in se udeležujemo sestankov pri Svetu EU, Evropski komisiji, Svetu Evrope, OECD idr.

Organiziramo tudi številne dogodke, seminarje, konference, usposabljanja, pripravljamo strokovna gradiva, video vsebine itd.

Področja in teme

 • Informacije javnega značaja

  Zavedamo se pomembnosti odprtega in transparentnega delovanja vseh organov javnega sektorja. Skladno z določili in namenom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) zato nenehno delujemo za ohranjanje ravni transparentnosti delovanja javnega sektorja oziroma se z novimi ukrepi trudimo to raven še povišati.

 • Volilna in referendumska kampanja

  Volilna kampanja so vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na volitvah. Referendumska kampanja so oglaševalske vsebine in druge oblike propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na referendumu.

 • Referendum, ljudska iniciativa in evropska državljanska pobuda

  Referendum je oblika neposrednega odločanja volivcev o ustavi, zakonu ali drugem pravnem aktu ali o drugem vprašanju, ki je pomembno za družbeno skupnost. Referendum in ljudska iniciativa sta obliki neposredne demokracije.

 • Volitve v državni zbor

  Poslance državnega zbora državljani volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. Mandati se delijo po proporcionalnem sistemu. V parlament je izvoljenih devetdeset poslancev iz strank, ki so na volitvah dobile vsaj štiri odstotke glasov.

 • Volitve v Evropski parlament

  Na volitvah v Evropski parlament prebivalci držav članic Evropske unije izberemo 705 predstavnikov, ki bodo v naslednjem petletnem mandatu zastopali naše interese na evropski ravni. Slovenskih poslancev je v Evropskem parlamentu osem.

 • Volitve predsednika republike

  Predsednika republike volimo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. Predsednik republike se voli za pet let in je lahko največ dvakrat zaporedoma izvoljen na to funkcijo.

Storitve

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za javno upravo

Projekti