Skoči do osrednje vsebine

V postopku javne razprave osnutek novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

Ministrstvo za javno upravo je v postopek javne razprave posredovalo osnutek novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Poglavitni cilj predloga zakona je prenos Direktive EU o odprtih podatkih 2019/1024, ki ureja ponovno uporabo podatkov na raziskovalnem področju, kadar gre za financiranje iz javnih sredstev, ter vzpostavitev zakonske podlage za objavo oziroma ponovno uporabo podatkovnih zbirk velike vrednosti in za nudenje dinamičnih podatkov v realnem času.

Za učinkovito obravnavo družbenih izzivov je postalo nujno, da je mogoče dostopati do podatkov iz različnih virov, sektorjev in disciplin, jih povezovati in ponovno uporabljati. Raziskovalni podatki vključujejo statistične podatke, rezultate poskusov, meritve, opazovanja, ki izhajajo iz terenskega dela, rezultate anket, posnetke in slike. Gre tudi za metapodatke, specifikacije in druge digitalne objekte.

Za raziskovalne podatke bodo veljale določbe o ponovni uporabi, kadar je raziskovalec te podatke dal na voljo preko spletne zbirke oziroma digitalnega repozitorija raziskovalnih podatkov npr. zaradi zahtev, ki jih nalagajo financerji raziskav, da bi dostop do takih podatkov in njihovo ponovno uporabo omogočili širši javnosti.

Za zagotovitev pogojev, ki podpirajo ponovno uporabo dokumentov, povezano s pomembnimi družbeno-gospodarskimi koristmi, ki imajo še posebej visoko vrednost za gospodarstvo in družbo, Direktiva o odprtih podatkih določa šest tematskih kategorij t.i. naborov podatkov velike vrednosti: 1. geoprostorski podatki, 2. opazovanje zemlje in okolje, 3. meteorološki podatki, 4. statistični podatki, 5. družbe in lastništvo družb in 6. mobilnost.

V skladu z direktivo in predlogom zakona morajo biti, da bi zagotovili čim večji učinek, nabori podatkov velike vrednosti na razpolago za ponovno uporabo s čim manjšimi pravnimi omejitvami in brezplačno. Poleg tega je potrebno omogočiti prenos preko vmesnikov za aplikacijsko programiranje.

Predlog zakona upošteva tudi vse večji pomen dinamičnih podatkov (podatkov „v realnem času“) in vključuje obveznost za organe javnega sektorja, da te podatke dajo na voljo preko vmesnikov za aplikacijsko programiranje. To je zlasti pomembno za dinamične podatke (vključno s podatki o okolju, prometu, satelitskimi podatki, meteorološkimi podatki ter podatki, ustvarjenimi s senzorji), pri katerih sta pogoj za ekonomsko vrednost takojšna razpoložljivost in njihovo redno posodabljanje.

Javna razprava bo potekala 30 dni.