Skoči do osrednje vsebine

Mednarodni dan odprtih podatkov 2023

V soboto, 4. marca, bomo obeležili 13. mednarodni dan odprtih podatkov. Namen vsakoletnega mednarodnega dneva odprtih podatkov je širiti zavest, kako pomembni so odprti podatki za družbeni napredek, se zavzemati za sodelovanje in povezovanje deležnikov, ki odprte podatke že uporabljajo pri svojem delu, in hkrati spodbujati k ponovni uporabi podatkov.

Odprti podatki so javne evidence ali informatizirane zbirke podatkov, ki jih na podlagi izvajanja javnih nalog zbirajo zavezanci za dostop in ponovno uporabo (podatkov) v javnem sektorju.

Z razvojem informacijske tehnologije in vsakodnevno uporabo informacijskih naprav se je količina ustvarjenih podatkov bistveno povečala. Če podatkov ne znamo ustrezno zbirati in jih uporabljati, od njih nimamo veliko koristi. Pomembno je, da se zavedamo pomena odprtih podatkov, ki so ob ponovni uporabi lahko koristni ne zgolj za gospodarstvo, temveč za skupnost v celoti.

Kot nacionalno spletno točko za objavo odprtih podatkov za celotni javni sektor imamo v Sloveniji od leta 2016 vzpostavljen portal OPSI (OPSI - Odprti podatki Slovenije), ki šteje že več kot 4500 evidenc in zbirk odprtih podatkov, objavljenih s strani državnih organov in občin. Število objavljenih zbirk seveda ni dokončno, saj stremimo k njihovemu zvišanju. To bomo dosegli s čim bolj proaktivno objavo podatkov na portalu OPSI.

Odprti podatki danes predstavljajo pomemben pojem, saj je vedno več zanimanja s strani državljanov in drugih organov po javno dostopnih informacijah. Na portalu OPSI lahko do odprtih podatkov vsak dostopa brezplačno ne glede na namen uporabe. Trenutno najbolj obiskane zbirke podatkov na portalu OPSI so:

  • Prvič registrirana vozila
  • Evidenca registriranih vozil
  • Indeksi cen življenjskih potrebščin
  • Število zaposlenih v javnem sektorju na podlagi opravljenih ur
  • Najvišja izplačila v javnem sektorju

Delo na področju odprtih podatkov javnega sektorja vsako leto ocenjuje Evropska komisija, ki je decembra lani objavila Poročilo zrelosti odprtih podatkov za leto 2022 (v angleščini Open Data Maturity Report 2022). Slovenija je prevzela prvo mesto v skupini hitrih sledilcev (angleško Fast Trackers) in v skupni razvrstitvi ohranja odlično deveto mesto.

Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo si nenehno prizadevamo ozaveščati o pomenu in pomembnosti odprtih podatkov. Tako smo lani v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in farmacevtskim podjetjem Roche ter občino Kranj, združenjem Spominčica - Alzheimer Slovenija in podjetjem Oracle organizirali dvodnevni mednarodni Hackathon Demenca - naš skupni izziv. To je bil že peti hackathon po vrsti, katerega glavni namen je bil pospeševanje in spodbujanje odpiranja podatkov.

Tudi letos bomo nadaljevali izvajanje različnih aktivnosti (organizacija informativnih dogodkov, izdelava študij, finančna podpora izdelavi rešitev, natečaji itd.), prek katerih želimo različne deležnike, kot so npr. podjetja in občine ter raziskovalne in nevladne organizacije, spodbujati k ponovni uporabi odprtih podatkov.

Prav tako v sodelovanju z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) med prvimi na svetu vzpostavljamo omrežje tako imenovanih skrbnikov podatkov (angleško Data Stewards), ki bodo imeli v javnem sektorju pomembno vlogo tudi pri širjenju zavesti o pomembnosti odprtih podatkov. Več o omrežju Skrbnikov podatkov si lahko preberete tukaj.