Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar poudaril spoštovanje uresničevanja volilne pravice za invalide kot temeljne pravice

Državni sekretar Jure Trbič se je udeležil delovnega posveta z naslovom Priprave na volitve poslancev Republike Slovenije v Evropski parlament – izvrševanje volilne pravice za vse volivke in volivce, ne glede na njihove osebne okoliščine.
Pred slovensko in evropsko zastavo stojijo udeleženci delovnega posveta, med njimi so predsednica Državnega zbora, predsednik Državnega sveta, državni sekretar Jure Trbič ter predstavniki nevladnih organizacij

Zbrani udeleženci posveta »Priprave na volitve poslancev Republike Slovenije v Evropski parlament – izvrševanje volilne pravice za vse volivke in volivce, ne glede na njihove osebne okoliščine | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

V prejšnjem tednu je Državni zbor soglasno sprejel novelo Zakona o volitvah v državni zbor, ki je osebam, ki so pod skrbništvom in jim je bila sodno odvzeta volilna pravica, to pravico spet podelil. Tako volilno pravico pridobiva okoli 3500 oseb, ki so pod skrbništvom, in bodo lahko ob pomoči pomočnika glasovale že na letošnjih volitvah poslank in poslancev Republike Slovenije v Evropski parlament. S tem vlada dr. Roberta Goloba uresničuje zavezo glede demokratizacije volilnega sistema in uresničevanja volilne pravice kot temeljne človekove in politične pravice.

Novela Zakona o volitvah v državni zbor po zgledu ureditev v številnih državah Evropske unije sledi priporočilu Zagovornika načela enakosti, rešitvam, ki jih je v svojem zakonskem predlogu dal Državni svet, ter predlogom predstavnikom nevladnih organizacij, ki so prav tako sodelovali na posvetu.

Državni sekretar Jure Trbič je v uvodu izpostavil, da so osebam z invalidnostjo v duhu spoštovanja in sprejemanja različnosti že sedaj zagotovljene številne zakonske možnosti, da učinkovito izvršujejo svojo volilno pravico. Vsem državljanom, ne samo invalidnim osebam, je zagotovljena možnost alternativnih načinov glasovanja. Omogočeno je predčasno glasovanje in glasovanje na voliščih OMNIA, na katerih se lahko na dan volitev glasuje zunaj okraja stalnega prebivališča. Osebam z invalidnostjo je omogočeno tudi glasovanje po pošti in glasovanje na domu. Vsa volišča so dostopna osebam z gibalno oviranostjo. Za slepe in slabovidne volivce je na voliščih na voljo pripomoček za glasovanje (tako imenovana šablona).

Pri tem je posebej pojasnil, da je na državnem portalu eUprava vzpostavljen preprost elektronski postopek za obveščanje pristojne volilne komisije o drugih načinih glasovanja (to je glasovanje po pošti ali na domu). Tako so vse vsebine prilagojene za slabovidne, in sicer z možnostjo nastavitve različnih velikosti črk in barve pisave, veliko vsebin je prevedenih tudi v znakovni jezik gluhih in naglušnih, saj je bil državni portal oblikovan tudi v sodelovanju z Društvom slepih in slabovidnih ter Društvom gluhih in naglušnih.

Trbič je v svojem prispevku še pojasnil, da je Slovenija kot članica Evropske unije prejela priporočilo Evropske komisije o spodbujanju udeležbe državljanov in organizacij civilne družbe v procesih oblikovanja javnih politik. Decembra 2023 je bil izdan tudi Vodnik po dobrih volilnih praksah glede udeležbe invalidov v volilnem procesu (v angleškem jeziku), ki predstavlja normativno ureditev in praktične rešitve dobrih volilnih praks v državah članicah. Pripravljen je bil v tesnem sodelovanju z državami članicami – tudi Slovenijo – v okviru tako imenovane Evropske mreže za volilno sodelovanje.

»Podpiramo dobre prakse za olajšanje izvajanja volilne pravice oseb z invalidnostjo, glede na različne tipe invalidnosti, zato pozdravljamo namen današnjega posveta,« je v zaključku navedel državni sekretar Trbič ter pozval, da skupaj z nevladnimi organizacijami, ki bolje poznajo potrebe novih volivcev, razmislimo o nadaljnji odpravi ovir in izboljšanju uresničevanja volilne pravice oseb z invalidnostjo.