Skoči do osrednje vsebine

Okrogla miza: "Sprašujmo državo – 20 let dostopa do informacij javnega značaja"

Ob svetovnem dnevu pravice vedeti in 20. obletnici uveljavitve Zakona o dostopu do informacij javnega značaja so Transparency International Slovenia in partnerji javno predstavili novo spletno platformo »Vprašaj državo«, hkrati pa organizirali okroglo mizo, katere se je udeležil tudi državni sekretar ministrstva za javno upravo Jure Trbič.

Govorci sedijo za mizami pred publiko. Državni sekretar ima v roki mikrofon.

Sogovorniki na okrogli mizi so se posvetili vprašanju uresničevanja pravice dostopa do informacij javnega značaja v zadnjih 20. letih (od uveljavitve ZDIJZ) | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

Državni sekretar Trbič je ob tej priložnosti izpostavil velik pomen transparentnosti v javnem sektorju, posebej za to vlado in vodstvo ministrstva, ter poudaril, da »...se je poznavanje pravice do dostopa do informacij javnega značaja v veliki meri zasidralo v zavest prebivalcev Republike Slovenije, državnih organov in drugih oseb javnega prava, torej tako upravičencev kot zavezancev po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki je kot tak en velik civilizacijski dosežek na poti v bolj odprto in demokratično družbo, kjer se vrednoti resnica ter krepi zaupanje in integriteta javnih institucij.«

Predstavil je tudi vlogo digitalizacije pri uresničevanju pravice do dostopa informacij javnega značaja, proaktivnega pristopa, pri katerem ima veliko vlogo tudi Ministrstvo za javno upravo, tako s Portalom OPSI kot drugimi portali (Portal javnih naročil in elektronsko javno naročanje – eJN in Statist, proaktivna objava podatkov o plačah v javnem sektorju – Portal plač in drugimi), s svetovanjem zavezancem in drugimi aktivnostmi. Proaktivna javna objava podatkov je lep prikaz učinkovitosti odpiranja javnega sektorja, kar nakazuje tudi dejstvo, da se število zahtev za informacije javnega značaja že nekaj let zmanjšuje, saj so podatki v vse večji meri javno dostopni. Država si bo tudi vnaprej prizadevala, da se bo področje dostopa do javnih podatkov in drugih informacij javnega značaja krepilo, kar dokazuje tudi izražena podpora spletni platformi, ki je rezultat aktivnosti nevladnega sektorja, podprta oziroma sofinancirana pa s sredstvi Ministrstva za javno upravo iz javnega razpisa za digitalizacijo  nevladnih organizacij (NVO) iz leta 2021.

Državni sekretar Trbič je poudaril pomen kulture odprtosti, ko govorimo o informacijah javnega značaja in njihovi uporabi ali ponovni uporabi. Kulturo lahko izboljšujemo vsi skupaj, tako država z regulativnim okvirjem in formalnimi postopki, kakor zavezanci za posredovanje informacij javnega značaja in tudi prosilci sami, tudi s povratnimi informacijami pristojnim, če opazijo domnevne anomalije delovanja sistema. Opozoril je na previdnost pri morebitnih dezinformacijah in poudaril potrebo po odgovornem ravnanju prejemnikov informacij. S pridobljenimi informacijami je treba ravnati etično in družbeno odgovorno, jih uporabiti v kontekstu in pošteno. Pod črto je poudaril: »Da lahko zatrdim, da ministrstvo dela v pravo smer, rezultati pa izkazujejo, da je naš trud upravičen in skladen z zavezami že od začetka delovanja.«  

Ob zaključku okrogle mize je državni sekretar Trbič izpostavil še pomen nevladnega sektorja, ki na nek način nastavlja zrcalo družbi in vladi, po drugi strani pa predstavlja pogosto most med državljankami in državljani ter uradnimi institucijami. Tako vlada ceni vse povratne informacije, saj se zaveda, da brez njih ni napredka ter razvoja, vlogo nevladnih organizacij pa vidi kot posrednika in tega, ki lahko državljanke in državljane opolnomoči pri delovanju. Tudi zato Ministrstvo za javno upravo že dolga leta vlaga svoje napore v krepitev kapacitet nevladnega sektorja v smislu profesionalizacije delovanja. Sklepno je državni sekretar Trbič izrazil željo po nadaljnjem tvornem sodelovanju med različnimi deležniki, saj le skupaj lahko izboljšujemo kulturo delovanja.